Københavnske forældre bør fritages for betaling til daginstitutioner, mener flertal

Et flertal bakker op om at lade forældre slippe for betaling, hvis de følger regeringens anbefaling og holder børn hjemme fra dagtilbud. Flere efterspørger en løsning på nationalt plan.

Forældre til børn, som for tiden holdes hjemme fra de kommunale dagtilbud, bør slippe for at betale for daginstitutionspladsen.

Det mener Venstre i Københavns Kommune i et forslag, der har opbakning fra flere partier.

- For Venstre er det vigtigt, at vi som børnefamilier ikke betaler for et tilbud, som vi - på baggrund af en opfordring fra blandt andet regeringen - ikke bruger. Det er ganske enkelt urimeligt, at en stor del af de københavnske børnefamilier skal betale for et tilbud, de opfordres til ikke at bruge, siger Jens-Kristian Lütken (V), der er medlem af kommunens Børne- og Ungdomsudvalg.

Venstres forslag kommer, efter nabokommunerne Gladsaxe og Frederiksberg har vedtaget, at forældre i en midlertidig periode kan blive fritaget for betaling for dagtilbud, hvis de har mulighed for at passe børnene hjemme.

Det sker, efter regeringen og pædagogernes fagforbund, BUPL, flere gange i forbindelse med udrulning og forlængelse af skærpede coronatiltag har opfordret til, at forældre ”holder børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt”.

Opbakning fra flertallet

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bakker op om forslaget. Det fortæller udvalgsmedlemmer til TV 2 Lorry.

- Det er en fin idé at understøtte mindsket smittepres og familiernes økonomi i den nuværende nedlukning, siger Gorm Anker Gunnarsen, det ene af Enhedslistens to medlemmer af udvalget.

Det koster en plads i dagtilbud om måneden:

- Det er klart, at en sådan ordning vil koste os penge, men det er slet og ret rimeligt og tiltrængt at fokusere på forældre, som er meget trængte i øjeblikket, siger Helle Bonnesen (K).

SF’s medlem, Klaus Mygind, støtter forslaget, men ser helst en landsdækkende ordning i lighed med det, der blev indført i foråret efter et bredt forlig på Christiansborg.

- Alle institutioner skal fortsat være åbne. Her er det vigtigt, at der kan arbejdes med faste grupper af hensyn til smittespredning, og her er det i situationen godt, at der er færre børn i institution. Derfor er det fornuft, at børn kan være hjemme i en begrænset periode, siger han.

Dansk Folkepartis Henrik Svendsen tilslutter sig også forslaget:

- Der er jo fra sundhedsmyndigheder og regeringen en opfordring en opfordring til at holde sine børn hjemme fra dagtilbud, påpeger han.

Flere ugers udsigt til vedtagelse

Dermed er mindst seks af udvalgets 11 medlemmer fortalere for at midlertidigt ophæve betalingskravet til forældre med uudnyttede daginstitutionspladser. 

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen fra Socialdemokratiet, der har tre medlemmer i udvalget, siger i en skriftlig udtalelse til TV 2 Lorry, at der er behov for en afklaring af, om kommunerne generelt bør tilbyde orlovsmuligheder til forældre "i denne her ekstraordinære situation". 

Han efterspørger en udmelding fra regeringen om de økonomiske rammer for en eventuel orlovsordning til forældre, der ønsker at trække deres børn midlertidigt ud af daginstitutionerne for at undgå betaling. 

- Den nuværende situation er uhensigtsmæssig, fordi kommunerne spilles ud mod hinanden, og fordi de økonomiske konsekvenser af kommunernes valg er uklare. Derfor er jeg glad for, at Kommunernes Landsforening nu rejser spørgsmålet overfor regeringen på vegne af alle landets kommuner, og jeg mener, det er på sin plads at afvente et svar, før man tager stilling i København, udtaler Jesper Christensen (S).

Men selv om et flertal bakker op, så kan der gå uger, inden det eventuelt vil blive blive vedtaget i Københavns Kommune.

Det skyldes, at Venstres forslag ikke er kommet med på dagsorden ved udvalgets møde onsdag formiddag, mens det heller ikke er at finde som punkt på torsdagens møde i Borgerrepræsentationen.

Dermed kan der gå uger, inden forslaget skal til afstemning, da det næste møde i Borgerrepræsentationen først finder sted den 4. februar.

Til den tid kan der altså være sket en udvikling, hvor Kommunernes Landsforening på vegne af alle landets kommuner har forhandlet en ordning om fritagelse for betaling for institutionspladser med regeringen.