Københavnsk indsats mod vold udbredes til hele landet

Københavns Politi har sammen med organisationen Lev Uden Vold gennemført et pilotprojekt, der hjælper mennesker som udsættes for partnervold. Succesen er så stor, at projektet gøres landsdækkende.

I alt for mange parforhold er vold mellem partnere desværre en del af hverdagen. Kvinder, som gang på gang udsættes for vold fra en mandlig samlever  - eller omvendt - kan tælles i tusindvis. 

I 2021 søsatte organisationen Lev Uden Vold sammen med Københavns Politi et pilotprojekt, der skal skaffe rådgivning til mennesker, der udsættes for partnervold - og også til dem, der begår volden. Det har været så stor en succes, at der nu bevilges penge til et landsdækkende projekt af samme karakter.

Organisationen Lev Uden Vold oplyser i en pressemeddelelse, at deres hotline i 2021 havde rådgivningssamtaler med 89 borgere, der var blevet henvist af Københavns Politi.

Af dem var tre ud af fire voldudsatte borgere, mens 9 procent af de henviste er voldsudøvere, som ønsker hjælp til at slippe volden. Dertil kommer 12 procent, som både er voldsudsatte og udøvere, og 8 procent som Lev Uden Vold ikke har kunnet placere i nogen af kategorierne.

Politiets henvisning er helt central


I alt har Københavns politi henvist 124 borgere til Lev Uden Vold i perioden. Ifølge rådgivningschef i Lev Uden Vold, Ninna Vous Degenkolw, er politiets henvisning helt central, selvom Lev Uden Vold ikke opnår kontakt til alle i første omgang.

- Vi oplever, at flere, som vi ikke selv fik kontakt med, ringer tilbage på et senere tidspunkt og efterspørger hjælp, fordi de i deres kontakt med politiet er blevet informeret om vores eksistens, siger hun ifølge pressemeddelelsen fra Lev Uden Vold.

Og nu vil flere kunne få glæde af den rådgivning, som Lev Uden Vold kan yde. For en  donation på knap to millioner kroner fra TrygFonden og Augustinus Fonden muliggør, at projektet nu kan udbredes til landets øvrige politikredse.

Det landsdækkende projekt søsættes nu og skal vare frem til juni 2024.

Og ifølge Lev Uden Vold er politiet en oplagt samarbejdspartner i et projekt som det, der nu udbredes. For politiet er løbende i kontakt med både voldsudøvere og voldsudsatte borgere. Det gælder for eksempel ved alarmopkald om igangværende vold i hjemmet eller i forbindelse med anmeldelse af vold. Politiet får altså et førstehåndskendskab til, hvem de kan henvise. Og når folk så ender med en rådgiver hos Lev Uden Vold, så kan disse tilbyde voldsfaglig, socialfaglig og juridisk rådgivning og henvise til krisecenterophold og ambulante tilbud.

Ofrene tælles i tusindvis

Ifølge Lev Uden Vold udsættes omkring 38.000 kvinder og 19.000 mænd for fysisk partnervold hvert år, og tallet vurderes at være dobbelt så højt, hvis man tæller den psykiske vold med. Samtidig udgør partnerdrab cirka en fjerdedel af alle drab i Danmark og er dermed den største enkeltstående drabstype.

Og netop tidlig indgriben kan være en afgørende faktor. Det siger Louise Glerup Aner, der er konstitueret direktør og videnscenterchef i Lev Uden Vold.

- Tid er en væsentlig faktor. Jo længere tid volden har stået på, jo sværere bliver det at bryde med den. Derfor kan en tidlig opsporing af volden sikre, at flere bryder med volden, men også forebygge, at volden eskalerer yderligere, siger hun.Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Hvad undrer du dig over?