København skal have en ny park: Politikere efterspørger borgernes idéer

En ny naturpark skal anlægges i Nordhavn. Københavns Kommune og By & Havn håber, byens borgere vil komme med forslag til parkens indretning.

Hvordan ville du indrette en naturpark, hvis du fik chancen? En naturpark der er dobbelt så stor som Kongens Have, og som får udsigt over Øresund.

Hvis du for eksempel går og fantaserer om et fugletårn, så er det nu, du skal slå til. I Nordhavn skal der nemlig etableres en ny naturpark, og i den forbindelse beder Københavns Kommune og By & Havn nu om forslag til, hvad naturparken skal indeholde.

quote Vigtigst af alt er det, at det her er et projekt, vi laver sammen

Ninna Hedeager Olsen, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune (EL)

Det eneste, der på nuværende tidspunkt ligger fast, er nemlig, at området skal være ubebygget og fremstå grønt og indbydende med træer, samt at der skal være områder som understøtter sport og bevægelse.

- Med naturparken i Nordhavn får vi et nyt grønt fristed, og jeg glæder mig til at høre københavnernes bud på, hvordan vi gør parken attraktiv for alle, både motionister og naturelskere, siger overborgmester i København, Lars Weiss (S), og uddyber: 

- Det er første gang siden anlæggelsen af Amager Strandpark, at København får en ny park af den størrelse, og derfor har vi brug for at få alle gode ideer på bordet.

Flere idræts-, miljø- og naturorganisationer har allerede givet input til udformningen af naturparken, og i løbet af efteråret afholdes der gåture i området, hvor borgernes forslag blandt andet indsamles. 

Artiklen forsætter under billederne

naturpark nordhavn kort
Foto: By & Havn
naturpark nordhavn 3
Foto: By & Havn

I november bliver ideerne så præsenteret på et borgermøde, hvor det vil være muligt at kommentere og komme med input. 

- For mig er det vigtigt at sikre, at parken bliver et bidrag til at fremme biodiversiteten og skabe nye grønne opholdsmuligheder - men vigtigst af alt er det, at det her er et projekt, vi laver sammen, så jeg glæder mig til at høre københavnernes ideer og forslag, siger teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen (EL).

naturpark nordhavn 2
Foto: By & Havn

Også Alternativets kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde hilser københavnerinddragelsen velkommen:

- Det er en enestående mulighed, at vi nu skal udvikle en helt ny stor naturpark. Vi skal med respekt for naturen se på, hvordan vi bedst kan skabe et udendørsliv med bl.a. kultur- og idrætsaktiviteter i den nye park. Jeg håber, at rigtig mange københavnere vil deltage i den dialogproces, som nu går i gang, siger hun.

Ifølge By & Havns administrerende direktør, Anne Skovbro, kommer parken til at spille en vigtig rolle i udviklingen af Ydre Nordhavn.

- Parken bliver en ny attraktiv destination, der sammen med den kommende kultur-driver, Tunnelfabrikken, vil skabe liv og merværdi i Ydre Nordhavn, forud for at vi sætter gang i selve byudviklingen af hele området, siger hun.

Dialogen om naturparkens indhold vil finde sted fra september til december og vil udover gåture i området også indeholde fokusgruppeinterviews og dialogmøder. 

Sådan kommer du med forslag til naturparken:

Finansiering til anlæg af parken forventes at indgå i Københavns Kommunes budgetforhandlinger for 2024, ligesom kommunen undersøger muligheden for at bede fonde om hjælp til finansieringen. Det vides endnu ikke, hvornår naturparken er klar og kan bruges af københavnerne.