København har fået fem nye gågader

I løbet af de næste fire måneder er parkeringspladserne fjernet i fem kendte gader i Indre By. Samtidig tilgodeses både cykler og fodgængere.

Nu bliver det tilladt for fodgængerne at gå midt på vejen på fem gader i København.

Det står klart, efter Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har startet en forsøgsordning på fire måneder, hvor "hverdagslivet, cyklister og fodgængere" tilgodeses i hovedstaden.

Formålet med forsøgene er at udnytte og indrette byrummet på nye måder, og er resultatet af en række anbefalinger, som kommunen bad et borgerpanel om at komme med i 2019, skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

På fire af de fem gader ændrer belægningen endda officielt karakter i de kommende fire måneder, hvor forsøget løber, mens det på Vestergade som den eneste bliver tilladt at cykle også.

P-pladser sløjfes

Det betyder som bekendt, at der ikke er plads til bilerne - og derfor er parkeringspladserne i gaderne også blevet inddraget.

I alt sløjfes 66 parkeringspladser i perioden. De bliver i stedet omdannet til grønne oaser af træer, buske og bænke.

Desuden markeres det, at gaderne er gågader, ved at ændre belægningen, som bliver stribet.

- Det har længe været et stort ønske for mig og for mange københavnerne at få så mange af bilerne væk fra gaden i Middelalderbyen, hvor de smalle gader og hyggelige pladser ikke egner sig til biler.

- Ved at reducere biltrafikken til det absolut nødvendige kan vi skabe en bydel, der er meget mere attraktiv. Med forsøgene bliver det konkret, og jeg ser frem til at blive klogere på, hvordan vi kan gøre det rarere at bo og færdes i Middelalderbyen, siger Ninna Hedeager Olsen (EL).

Det vil dog fortsat være tilladt at køre i bil på flere af de midlertidige gågader - men det skal ske på fodgængernes præmisser.

Fakta: Disse gader bliver gågader i København

Forventningen er, at bilisterne skal vænne sig til den nye virkelighed, og derfor bliver forsøgene fulgt tæt af kommunen. Samtidig vil kommunen i løbet af forsøgsperioden gå i dialog med både naboer, erhvervsliv og besøgende i området for at indsamle erfaringer.

- Jeg håber, at mange vil engagere sig i dialogen og bidrage med deres syn på, hvad der fungerer og ikke fungerer. Forsøgene skal netop gøre os klogere på, hvordan biltrafikken og antallet af parkeringspladser kan nedbringes på en måde, der skaber en god udvikling for Middelalderbyen. Derfor skal vi lytte til både ris og ros, siger Ninna Hedeager Olsen.

Alle byrumsforsøgene forventes færdiganlagt senest den fredag den 11. juni, mens den officielle indvielse vil ske den 18. juni ved et arrangement fra kl. 15.00 til 17.00.

Under forsøgsperioden bliver der indsamlet data om bylivet og arrangeret forskellige debatarrangementer, der alt sammen indgår i arbejdet med de permanente løsninger i samlet byrums- og trafikplan for hele Middelalderbyen.

Forslag til byrums- og trafikplan forventes at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget medio 2022 for derefter at komme i offentlig høring.