Københavns Havn skal have endnu en bro

Politikerne på Københavns Rådhus har afsat to millioner kroner til forundersøgelser af ny broforbindelse.

Engang var København kendt som Tårnenes By med smukke spir og gamle tårne, der skød op overalt i hovedstaden. Nu kan man overveje, om ikke byen bør have status som Broernes By. For nu er endnu en bro på vej til hovedstaden, og den kommer til at skabe  en ekstra forbindelse over Københavns Havn - og som i flere andre tilfælde er det cyklister og fodgængere, der får fornøjelsen.

Denne gang er det tanken, at Nordre Toldbod i Indre By skal forbindes med Refshaleøen på den modsatte side af havnebassinet. 

Broen er tænkt som cykel- og gangbro, og den bliver dermed den fjerdecykel- og gangbro, der krydser havnebassinet.

Grafikken her viser, hvor Københavns Kommune vil placere en mulig ny bro. Forundersøgelserne går nu i gang.
Grafikken her viser, hvor Københavns Kommune vil placere en mulig ny bro. Forundersøgelserne går nu i gang.

I syd ligger Bryggebroen ved Fisketorvet. Længere mod nord ligger Lille Langebro - lige ved siden af Langebro og endelig Inderhavnsbroen, der forbinder Nyhavn med Christianshavn. Den nye broforbindelse kommer til at ligge nord for den, og det er kommunens ambition, at borgere, der i dag besøger Refshaleøen skal blive mere tilbøjelige til at tage cyklen. Endelig får broen også betydning, når den nye, kunstige ø Lynetteholm begynder at tage form.

- København er verdens bedste cykelby, og det skal den blive ved med at være. Derfor er det helt afgørende, at vi konsekvent udvikler og udbygger byen med cyklisterne for øje. En cykelbro mellem Indre By og Refshaleøen skal være med til at bane vejen for cyklisterne på Refshaleøen og den kommende bydel, Lynetteholm – og gøre det endnu lettere for københavnerne at komme rundt i hele byen på cykel, siger overborgmester Lars Weiss (S) i en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

To millioner til forundersøgelser

De to millioner kroner, politikerne har afsat, skal bruges til forundersøgelser af blandt andet den mulige linjeføring, ligesom det skal undersøges, hvad broen vil koste, og hvordan den kommer til at påvirke trafikken i nærmiljøet - ikke mindst sejladsen.

Refshaleøen er ifølge Københavns Kommune med op mod to millioner besøgende i 2019 blevet en af Københavns mest besøgte destinationer, og det skaber pres på de eksisterende cykelruter. Og kommunen forventer, at behovet for forbindelsen vil vokse markant, når Lynetteholm begynder at gøre sig gældende.

- Refshaleøen er allerede blevet et af de steder, som allerflest københavnere og turister lægger vejen forbi. Og når vi ønsker at fremme cyklismen mest muligt i vores byudvikling, så er det helt rigtigt at skabe virkeligt smukke og hurtige cykelveje, så cyklen vælges til af lyst, ikke af nød. Cyklerne og gode cykelveje bliver helt centrale i infrastrukturen, når byudviklingen af Refshaleøen og Lynetteholm for alvor tager fart, siger overborgmesteren.

Forundersøgelserne ventes færdige i sommeren 2022 - og herefter skal sagen overgå til Teknik- og Miljøudvalget.

Lille Langebro, der i dag er en stor succes, er det foreløbig nyeste skud på stammen af broer, der krydser Københavns Havn. Billedet her er fra indvielsen.
Lille Langebro, der i dag er en stor succes, er det foreløbig nyeste skud på stammen af broer, der krydser Københavns Havn. Billedet her er fra indvielsen.
Foto: Michael Levin/Realdania By & Byg
Inderhavnsbroen ved Nyhavn blev indviet i 2016 og skulle så grueligt meget igennem, før den stod færdig. Blandt andet en konkurs og en række forkerte beregninger, der betød, at broens ender ikke mødtes præcist. Det tog otte år at bygge den.
Inderhavnsbroen ved Nyhavn blev indviet i 2016 og skulle så grueligt meget igennem, før den stod færdig. Blandt andet en konkurs og en række forkerte beregninger, der betød, at broens ender ikke mødtes præcist. Det tog otte år at bygge den.
Bryggebroen forbinder Havneholmen med Islands Brygge ved Fisketorvet.
Bryggebroen forbinder Havneholmen med Islands Brygge ved Fisketorvet.