Klagenævn afviser Københavns Kommunes byggefinte på Amager Fælled

Kommunen har fralagt sig ansvaret som den tilsynsførende myndighed, der kan bremse byggeriet på Amager Fælled. Men kommunens begrundelse bliver nu skudt ned af klagenævn.

Tonstunge entreprenørmaskiner har gennem adskillige dage stampet og komprimeret jorden på Amager Fælled i forbindelse med opførelsen af det omdiskuterede byggeri Fælledby.

Københavns Kommune og dets byudviklingsselskab By & Havn har blåstemplet, at projektselskabet Fælledby P/S, som delvist ejet af By & Havn, kan fortsætte sit byggearbejde, selvom Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet tidligere på måneden beordret byggeriet sat i bero, da det ifølge nævnene kan true trivslen for arten stor vandsalamander i området.

Københavns Kommune har afvist at stoppe byggeriet med den begrundelse, at kommunen ikke længere er tilsynsmyndighed på projektet efter efter afgørelsen fra de to nævn. 

Det ansvar må nu ligger hos Planklagenævnet, mener kommunen. 

Men det afviser Planklagenævnet via Nævnenes Hus.

- Det er fortsat Københavns Kommune, der som tilsynsmyndighed skal tage stilling til, i hvilket omfang påbegyndte anlægsarbejder udgør et ulovligt forhold i strid hermed, og i givet fald søge forholdet lovliggjort, skriver Nævnenes Hus til TV 2 Lorry.

Artiklen fortsætter under billedet.

Byggeriet af Fælledby nåede kun at stå stille i en uge, før det blev genoptaget af bygherren.
Byggeriet af Fælledby nåede kun at stå stille i en uge, før det blev genoptaget af bygherren.
Foto: TV 2 Lorry


Borgmester lover snarlig afklaring

Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), slår fredag fast i et opslag på Facebook, at hun ikke vil have, at arbejdet på Amager Fælled fortsætter, og at hendes forvaltning arbejder på at få det stoppet.

- Selvom der er mange der peger på, at jeg eller TMF (Teknik- og Miljøforvaltningen, red.) kan stoppe det, så er det ikke det, jeg får at vide fra forvaltningen og de eksterne jurister. Men min politiske holdning er helt klar. Byggeriet skal stoppe, og naturen skal forsvares.

- Jeg lover at jeg arbejde alt, hvad jeg kan på at finde en afklaring på, hvad der er op og ned i sagen, og hvilke handlemuligheder kommunen har, så vi kan forsvare Amager Fælled, men som borgmester kan jeg ikke pålægge TMF at stoppe et arbejde, før der er fundet et klart juridisk grundlag for det, skriver Ninna Hedeager Olsen på Facebook.

Artiklen fortsætter under Facebook-opslaget.

S: Borgmester står med lortesag

Ifølge Socialdemokratiet, der har været de fremmeste fortalere for, at Amager Fælled bliver bebygget, vil det dog klæde borgmesteren at gribe i egen barm.

For hvis Planklagenævnets vurdering er korrekt, så mener Socialdemokratiets Jonas Bjørn Jensen, der er medlem af Økonomiudvalget i Københavns Kommune, at ansvaret må placeres hos Teknik- og Miljøforvaltningen.

- Hvis vi som politikere får en forkert juridisk vurdering fra den forvaltning, som Enhedslistens borgmester har ansvaret for, så vil jeg mene, at både forvaltningen og Enhedslistens borgmester, som sidder for bordenden, står med en lortesag, siger Jonas Bjørn Jensen til TV 2 Lorry.

Hans Christian Karsten, der er vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen, udtaler i et skriftligt svar sendt til TV 2 Lorry, at forvaltningen har sat eksterne advokater på sagen, som nu vil kontakte det ene af de to klagenævn omkring spørgsmålet om, hvem der er den ansvarlige tilsynsmyndighed på byggeriet.

Kommunen holder dog fortsat fast i, at den ikke er det. 

- Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med vores eksterne advokat rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet med vores vurdering af, at det alene er nævnet, der kan stoppe de arbejder, der er i gang på Amager Fælled, siger Hans Christian Karsten.

Modstanden mod byggeriet på Amager Fælled er for alvor spidset til i ugens løb. Torsdag meddelte Enhedslistens miljøordfører i Folketinget, at partiet vil indkalde miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd om sagen med henblik på at byggeriet standset.

Desuden har borgergruppen Amager Fælleds Venner pudset deres advokat på projektselskabet Fælledby P/S, som har fået et brev, hvor de bliver truet med en stævning i byretten, i så fald de ikke indstiller byggeriet senest tirsdag i næste uge.

Det kan du høre mere om i dette nyhedsindslag, som blev bragt på TV 2 Lorry torsdag den 22. juli. 

På Amager Fælled er arbejdet i gang igen. Faktisk har maskinerne kørt siden i mandags - og det på trods af, at Planklagenævnet for to uger siden krævede et omgående stop for byggeriet.