Kendt bar får afslag på bevilling og står nu til lukning: Løftebrud, mener Horesta

Natklubben Billy Booze i Københavns Indre By har fået afslag på en bevilling, de ellers har haft tæt på et årti. Brancheorganisation kalder forløbet problematisk.

På grund af papirsjusk har Billy Booze fået afslag på en bevilling, de ellers har haft i mange år. Foto: TV 2 Lorry

Onsdag morgen fik Steven Rahbek Andersen beskeden, han havde frygtet, men aldrig haft fantasi til at forestille sig.

Den daglige leder af natklubben Billy Booze regnede ellers med, at logik og fornuft ville trumfe bureaukrati og formalia i en indviklet sag om papirrod og politik.

- Jeg er fuldstændig chokeret. Og rystet, sådan helt ærligt talt, siger han til TV 2 Lorry.

Beværtningen i Københavns Indre By havde først glemt at forny sin natbevilling, der udløb uden at nogen – myndigheder eller baren selv – lagde mærke til det. Da fejlen blev opdaget, ansøgte Billy Booze straks om at få bevillingen tilbage, så natklubben kunne fortsætte som tidligere.

Læs også Kendt bar efter koks med tilladelse: Alle ansatte risikerer at blive fyret

Tirsdag behandlede Bevillingsnævnet i Københavns Kommune sagen, og her kom svaret: Afslag.

- Det fjerner jo vores eksistensgrundlag. Uden nattilladelse har vi ingen chancer for at overleve, siger Steven Rahbek Andersen.

Hos brancheforeningen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, Horesta, retter erhvervsjuridisk chef Kaare Friis Petersen kritik af Bevillingsnævnets beslutning.

- Der er flere elementer i beslutningen her, som vi anser for at være problematiske. Men i bund og grund er det trist, at en sådan afgørelse de facto vil lukke en virksomhed, hvilket aldrig har været hensigten fra nogens side, siger Kaare Friis Petersen til TV 2 Lorry.

Steven Rahbek Andersen, daglig leder af Billy Booze. Foto: TV 2 Lorry

En gammel ny bevilling

I 10 år har Billy Booze langet alkohol over bardisken i den ældste del af Københavns Indre By, Middelalderbyen.

Alligevel behandles natklubbens ansøgning som om, der er tale om et nyt gå-i-byen-sted, der vil gøre sit indtog i det københavnske natteliv.

Det skyldes, at en tidligere ansat tilbage i 2017 glemte at ansøge om fornyet bevilling. Men på Københavns Kommunes hjemmeside fremgik det, at baren fortsat havde bevilling til klokken fem om morgenen.

Læs også Beboere føler sig plagede af værtshuse: Stramning betyder intet

Københavns Politi og kommunen har været på kontrolbesøg efter natklubbens tilladelse var udløbet uden at gøre opmærksom på den manglende bevilling.

Så da Billy Booze i foråret blev opmærksom på den forældede nattilladelse, skulle de altså søge om en helt ny af slagsen.

Regelstramning har fået store konsekvenser

Men den slags giver man ikke bevillinger til i den del af Indre By, der går under navnet Middelalderbyen, blev det besluttet i december 2018.

Her blev det fra politisk hold vedtaget, at man ville stoppe med at uddele nye natbevillinger i Middelalderbyen.

Dette blev besluttet i et forsøg på at bremse en udvikling i Indre By, hvor flere og flere natklubber var åbnet de seneste år til stor gene for beboerne.

Og det er også denne regelændring, kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å), der er formand for Bevillingsnævnet, henviser til i sagen om afslaget til natklubben.

- Billy Booze har drevet virksomhed uden lovlig bevilling siden marts 2017 og ansøgte først om en ny bevilling i juni 2019. I mellemtiden er der i december 2018 indført en restriktiv praksisændring, der sætter en stopper for nye såkaldte 05-tilladelser i Middelalderbyen for at imødekomme et behov om, at Indre By både skal være for beboere og gæster, udtaler Franciska Rosenkilde i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Læs også Ikke flere barer og klubber til Indre By: Borgmester siger stop for bevillinger

Steven Rahbek Andersen mener dog ikke, at Billy Booze har fået fair behandling

- Jeg mener jo, vi har handlet i god tro. Normalt sender politiet skriftlige påmindelser ud til beværtninger, hvis bevilling står til at udløbe. De har de sendt til alle andre end os, og det har politiet også erkendt. Så reelt set opdager vi en fejl, som vi så forsøger at rette op på. Og det bliver vi nu straffet for, siger Steven Rahbek Andersen.

Franciska Rosenkilde henholder sig til de nye regler, der dikterer, at der ikke må gives nye natbevillinger i Middelalderbyen. Foto: Philip Davali - Ritzau Scanpix

En klar fejl og et løftebrud, mener Horesta

Erhvervsjuridisk chef i Horesta, Kaare Friis Petersen, sidder selv i Bevillingsnævnet i Københavns Kommune som observatør. Han mener, at afslaget er en klar fejl.

- Vi mener, at der både er juridisk belæg for nattilladelsen, og at Bevillingsnævnet i denne her sag går langt ud over, hvad der var hensigten med stramningerne i natbevillingerne, siger Kaare Friis Petersen.

Han peger på, at stramningerne i natbevillingerne i en afgrænset zone i Indre By, havde til hensigt at sikre, at der ikke ville komme flere nye natklubber. Derfor blev det vedtaget, at der ikke kunne gives nye natbevillinger.

- Og det har vi forståelse for. Men Billy Booze har jo ligget der i 10 år og havde jo nattilladelse. Så det er på ingen måde en ny tilladelse. Der er jo ikke tale om en ny natklub, som kommer til byen med ny og mere larm. Så vi synes da, der er tale om et løftebrud, siger han.

I sagen om Billy Boozes tilladelse var han dog erklæret inhabil i Bevillingsnævnet, idet han havde bistået natklubben med rådgivning.

Læs også Ikke mere nattedruk: Bevillingsnævn siger stop for nye nattilladelser

Og det vil han også gøre fremover. Nu er næste skridt, at Horesta og Billy Booze vil påklage afgørelsen til et klagenævn bestående af fem medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indtil da står Steven Rahbek Andersen tilbage med en forretning med 25 ansatte, der er i store økonomiske vanskeligheder efter afslaget i Bevillingsnævnet.

- Jeg synes virkelig, det er modbydeligt at være erhvervsdrivende i København, når tingene skal foregå på den her måde, siger han.

Fakta om Bevillingsnævnet

I Københavns Kommune består bevillingsnævnet af kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) som formand, fem medlemmer valgt af Borgerrepræsentationen ved forholdstalsvalg, et sagkyndigt medlem og en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren.

 

Bevillingsnævnets møder overværes af fire observatører, hvilket fremgår af Forretningsorden for Bevillingsnævnet i Københavns Kommune. 

Bevillingsnævnet opgave med at træffe afgørelse efter restaurationsloven udgør myndighedsudøvelse, hvilket indebærer, at nævnet træffer beslutning om, hvad der er eller skal være gældende ret for de implicerede parter.

 

I henhold til resturationsloven er nævnets opgave begrænset til at træffe afgørelser om tildeling og fornyelse af alkoholbevillinger.

 

Alkoholbevilling gives og fornys af kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum af otte år, men kan, når omstændigheder taler herfor, gives for et tidsrum af fire eller to år. Bevillingen kan i øvrigt begrænses og betinges af vilkår, jf. lovens §10, stk.2.

 

Kilde: Københavns Kommune

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik