Kan fri hash i Tyskland ændre alt for København?

Flertal i København vil have legaliseret cannabis, men Christiansborg vil ikke tillade det. Nu legaliserer de det i Tyskland.

Københavns overborgmester Sophie Hæstorp (S) vil, ligesom sin forgænger Frank Jensen, gerne indføre fri hash i København. I første omgang som et forsøg.

Flere partier har i tidens løb samlet sig om den idé, og der er i dag et flertal for forslaget på Københavns Rådhus.

YouTube

I 2021 fik Tyskland en ny regering, hvor regeringspartierne er enige om, at cannabis skal legaliseres. Lige nu er medicinsk cannabis lovligt, og de fleste steder må man have op til seks gram cannabis på sig, men nu er tyskerne klar til at gå skridtet videre. 

Salget af cannabis skal være statsautoriseret, kvaliteten skal kontrolleres, og der skal tages et opgør med det illegale marked. 

- Hvis Tyskland legaliserer det, og afhængigt af hvordan de har tænkt sig at gøre det, så giver det en vis form for legitimering også i Danmark. Og fortalerne for legalisering vil kunne bruge det til at sige: Når de tør og kan og vil i Tyskland, hvorfor skulle vi så ikke kunne gøre det i Danmark, siger Mads Uffe Pedersen, professor ved Center for Rusmiddelforskning til TV 2 Lorry.

Fri hash - hvorfor?

Tanken bag Københavns gentagne forslag om "fri hash", som bør forstås som en legalisering af hash, er, at et statsautoriseret salg af cannabis vil være et våben mod de organiserede bander. 

Banderne tjener mange penge på hashmarkedet, og samtidigt kæmper de en blodig kamp om kontrollen over hashsalget.

Fri hash i København er aldrig blevet til mere end en fiks idé, fordi det politiske flertal på Christiansborg, herunder Sophie Hæstorps eget parti Socialdemokratiet, er imod en lovliggørelse.

Man er bekymret for at en lovliggørelse vil få flere til at forbruge cannabis, og at en stigning i forbruget vil medføre sundhedsskadelige konsekvenser.

- Vi går ikke ind for legalisering af hash. Hash er forbundet med en lang række skadevirkninger, som kan få alvorlige konsekvenser for især psykisk sårbare og børn og unge med sociale problemer, sagde Magnus Heunicke (S) til TV 2 Lorry i 2019, da et flertal i Københavns Borgerrepræsentation satte spørgsmålet på dagsordenen igen.

Rigspolitiet har sået betydelig tvivl om, hvorvidt en legalisering overhovedet vil gøre op med det illegale marked. Deres vurdering er, at det illegale salg vil trives som en konkurrent til de foreslåede statslige butikker, der kan sælge hash billigere.

Men hvordan er erfaringerne fra udlandet? Det undersøger TV 2 Lorrys YouTube-redaktion i denne video.

TV 2 Lorry ville gerne have spurgt overborgmester Sophie Hæstorp (S), om hun tror hun kan bruge legaliseringen i Tyskland som argument for at prøve en legalisering i København. I et skriftlig svar skriver hun: 

- Vi vil følge erfaringerne fra Tyskland om en bedre regulering af salg af cannabis tæt.

Partier i Folketinget for og imod lovlig cannabis