Jurister, havbiologer og politikere skal granske spildevandssag i København

Et enigt Teknik- og Miljøudvalg i Københavns Kommune har nu vedtaget rammerne for en uvildig undersøgelse, der skal se nærmere på den omdiskuterede tilladelsen til at udlede flere millioner liter urenset spildevand i Øresund. 

02:25

Med kommentar fra Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og Miljøborgmester, Enhedsl.

Hvordan gik det til, at Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune den 13. maj gav Hofor lov til at udlede 160 millioner liter urenset spildevand til Øresund?

Det skal jurister, havbiologer og politikere i fællesskab nu undersøge. 

Læs også Politikere kræver mere åbenhed i kommende kulegravning af spildevandssag

Det vedtog et enigt Teknik- og miljøudvalg i Københavns Kommune mandag aften. 

Her blev kommissoriet for undersøgelsen - altså rammerne for, hvad og hvordan sagen skal granskes - fastlagt. 

Læs også Borgmester og politikere kritiserer forvaltning i sag om udledning af spildevand i Øresund

Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti kalder kommissoriet for “en stor sejr for borgerne.”

- Det er første gang, at politikerne fra det pågældende udvalg selv er med. Det betyder, at vi kan få indflydelse på, hvad der bliver spurgt om og hvad der skal undersøges. Dermed bliver det ikke bare nogle spørgsmål, som stilles af forvaltningen til sig selv, siger Finn Rudaizky.

Læs også Overborgmester skærer igennem: Udledning af spildevand i Øresund er aflyst

Han understreger også vigtigheden af at have jurister og havbiologer med til at kontrollere undersøgelsen og stille de rigtige faglige spørgsmål. 

Det skal undersøgelsen granske:

 1. at det belyses, om forvaltningens vurdering af HOFORs ansøgning har været juridisk korrekt, herunder om forvaltningen i sin sagsbehandling har foretaget de nødvendige juridiske og miljøfaglige vurderinger efter lovgivningen på området for udstedelse af tilladelser af den foreliggende karakter.
 2. at det belyses, om forvaltningen har begået sagsbehandlingsfejl i forbindelse med behandlingen af tilladelsen.
 3. at det i bekræftende fald belyses, om forvaltningen kan tilbagekalde tilladelsen eller på anden måde omgøre dennes indhold.
 4. at det belyses, om forvaltningen som myndighed på området i øvrigt har mulighed for at tilbagekalde eller omgøre tilladelsen.
 5. at der i tilfælde heraf gives en vurdering af dels de retlige rammer for tilbagekaldelsen og dels de eventuelle økonomiske konsekvenser forbundet med tilbagekaldelsen.
 6. at der gives en vurdering af, om øvrige instanser, herunder klagenævn eller administrative rekursinstanser på området, har mulighed for at tilbagekalde eller omgøre tilladelsen
 7. at der gives en vurdering af, om forholdet vedrørende tilladelsen og udledningen af spildevand burde have været behandlet som del af lokalplangrundlaget og dermed indgået i lokalplanforslaget for Svanemølleholmen.
 8. at der i bekræftende fald gives en vurdering af, om forholdet skal føre til en justering i lokalplanen svarende hertil.
 9. at der gives en miljøfaglig vurdering af tilladelsens tekniske løsning til afledning af spildevand, herunder om denne vurderes at være proportional med formålet i medfør af tilladelsen.
 10. at der gives en miljøfaglig/biologisk vurdering og kvalitetssikring af forvaltningens vurderinger på indvirkningen af udledningen i Øresund i relation til tilladelsen.
 11. at der foretages en afdækning af potentielle alternative tekniske løsninger til udledning af spildevand, herunder en vurdering af disses proportionalitet med formålet i medfør af tilladelsen.

 

Kilde: Københavns Kommune

Se mere

Minister overvejer at kigge på beslutninger i København

Teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), er glad for, at et enigt udvalg nu står sammen og er enige om, hvad det er, der skal undersøges.

Mange har undrets sig over, at politikerne ingenting har vidst om den her udledning. Skal der være mere politisk kontrol i sager som disse?

- Udvalget har heldigvis vedtaget, at det er noget, vi sammen skal vurdere på et kommende møde, siger Ninna Hedeager Olsen.

00:44

Kort oprids: Spildevandssagen

Luk video

Spildevand i Øresund

TV 2 Lorry har den seneste tid sat fokus på hovedstadsområdets store udledning af urenset spildevand i Øresund.

 

Sagen startede, da TV 2 Lorry kunne afsløre, at kommunerne København og Gentofte havde givet tilladelelse til at lede 290 millioner liter urenset spildevand direkte ud i havet over fem dage i maj som led i en byggemodningsproces i Nordhavn.

 

Efter sagen fik national og international opmærksomhed, valgte parterne bag - kommunerne, forsyningsselskaberne Hofor og Novafoss og bygherren AP Pension - at udskyde udledningen til oktober, hvor badesæsonen er overstået og miljøkonsekvenserne af udledningen er mindre.

 

Siden viste en aktindsigt, som TV 2 Lorry fik, at de 290 millioner liter spildevand blot er en dråbe i havet i forhold til den store udledning af spildevand, som hovedstadskommunerne leder ud i Øresund hvert år. Over en fireårig periode mellem 2014 og 2018 har Københavns Kommune alene udledt 35 milliarder liter urenset spildevand. For Gentofte er tallet 10 millarder liter.

 

Afsløringerne har fået danske såvel som svenske politikere samt miljøorganisationer og fagpersoner til at kræve handling, så udledningen mindskes.

 

Flere eksperter peger på, at udledning af store mængder spildevand er skadeligt for havmiljøet, især om sommeren, hvor næringsstofferne fra lortevandet skaber algevækst.

 

Efter flere ugers massiv omtale meddelte Hofor i starten af juni, at de håber, at udleningen helt kan undgås, og overborgmester, Frank Jensen, slog samtidig fast, at det slet ikke kommer til at ske. 

Se mere

Undersøgelsen forventes at være færdig den 24. august. Til den tid vil også miljøminister Lea Wermelin (S) læse interesseret med i undersøgelsens resultater. 

Hun sagde således i sidste uge til TV 2 Lorry, at “vi har et problem med overløb af spildevand til vores vandmiljø,” og at “der er en række værktøjer, vi skal have gang i.”

Læs også Der er nu flertal for at gøre Øresund til nationalpark - skal sætte stopper for spildevand i havet

- Ét af dem er at kigge på den beslutningsproces, der har været her i Københavns Kommune. Om det giver anledning til, at vi skal stramme op også der, sagde Lea Wermelin til TV 2 Lorry. 

Rådhus lægger pres på Hofor

I sidste uge skulle Københavns Borgerrepræsentation også diskutere spildevandssagen. 

Her blev det af en enig Borgerrepræsentationen besluttet at opfordre Hofor Spildevands bestyrelse til at begrænse spildevandsudledning. 

Læs også Hofor påstår, at bygherre ikke kunne vente med spildevandsudledning. Det er løgn, siger bygherre

Det blev også besluttet, at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at ændre i Københavns Kommunes ejerskabsstrategi for Hofor. 

Her skal der således fremover stå, at Københavns Kommune vil undgå unødigt udslip af spildevand i Øresund og havnen.Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik