Jubel i København: Brintanlæg kan levere brændstof til lastbiler og fly

Store virksomheder går sammen om ambitiøs plan, der skal levere miljøvenligt brændstof.

Brint er miljøvenligt og rent. Og det kan bruges som brændstof i store dele af transportsektoren.

Men det kræver store mængder energi at fremstille brint, og derfor har det hidtil både været dyrt - og ikke synderligt miljøvenligt, fordi produktionen kræver energi.

Det er alt sammen ved at blive ændret, fordi Danmark i større og større grad får store mængder energi fra for eksempel vindmøller, og med regeringens plan om nye havmølleparker bliver el-produktionen så stor, at det også kan svare sig at producere brint - endda i meget stor målestok.

Virksomhederne Københavns Lufthavne, A.P. Møller – Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS og Ørsted har netop indgået et partnerskab - og en aftale om en større milliardinvestering, der skal føre til byggeriet af en brintfabrik - formentlig i København eller i hvert fald i hovedstadsområdet. Københavns Kommune er en del af partnerskabet, men skal ikke bidrage med penge.

Grøn fremtid et skridt nærmere

Overborgmester Frank Jensen er begejstret.

- I København har vi sat et ambitiøst mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad inden 2025. Vi er allerede godt i gang – med blandt andet fjernvarme, vindmøller, god infrastruktur til cyklister, en grøn metro og busser, der hverken støjer, sviner eller udleder CO2. Men vi har brug for nye, bæredygtige teknologier for at nå helt i mål. Bæredygtige brændstoffer er et vigtigt middel til at bekæmpe klimaforandringer og luftforurening. Det bringer os et skridt nærmere en grønnere fremtid, udtaler han i en pressemeddelelse om projektet.

Brintfabrikken bliver - hvis planerne lykkes - et af verdens største anlæg af sin art, og det indgår i ambitionerne, at den skal kunne producere 250.000 tons bæredygtigt brændstof. Det kan altsammen bruges til biler, lastbler, busser, fly og sågar skibe.

Stor gevinst for flytrafikken

Et af de steder, fabrikken ville kunne få stor betydning, er i Københavns Lufthavn, der i de senere år har fået stigende kritik og opmærksomhed fra den forurening, flytrafikken medfører.

Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavne, siger:

- Uanset om vi opererer inden for vejtransport, skibs- eller luftfart, så har vi alle en stor opgave med at bidrage til den bæredygtige omstilling i Danmark. Udfordringen med at skabe et fremtidssikret og bæredygtigt brændstof er fælles for alle i transportsektoren, og det at vi nu går sammen i et partnerskab er afgørende for, at vi kan få produceret bæredygtigt brændstof i de nødvendige mængder. Det understøtter samtidig ambitionerne om at omstille dansk luftfart til at være helt uden CO2-udledning i 2050 og gøre Danmark til et foregangsland inden for udviklingen af fremtidens klimavenlige brændstoffer.

Brint: Miljøvenligt - og dyrt

Virksomhederne bag projektet søger nu offentlig medfinansiering, så det stort tænkte anlæg kan opføres. 

Lykkes det, vil produktionen kunne begynde allerede i 2023, mens fuld kapacitet opnås i 2030. I fuld skala vil det indebære, at anlægget kan forsyne for eksempel Københavns Lufthavn med så store mængder brændstof, at de kan udskifte 30 procent af de fossile brændstoffer, der bruges i dag, med brændstof fra det københavnske anlæg.

Brintanlæggets gennemførelse er også baseret på en ambition om adgang til masser af energi. Derfor lægger planerne sig op ad regeringens klimaudspil, som indebærer, at der skal opføres to store energi-øer med et stort antal havvindmøller,. Den ene af øerne skal ligge ved Bornholm, og det bliver i givet fald den, der skal forsyne det storkøbenhavnske brintanlæg med strøm.

Brug for offentlige penge

Og mens de deltagende virksomheder er klar til at lægge et større beløb i etableringen af anlægget - så håber de også på den offentlig medfinansiering. Som det fremgår af deres pressemeddelelse:

"Partnerskabet vil nu gå i dialog med de relevante myndigheder om de rammer og politikker, der er nødvendige for at understøtte udviklingen af bæredygtige brændstoffer i industriel skala i transportsektoren i Danmark, og søge offentlige midler til medfinansiering af en fuld forundersøgelse. Hvis forundersøgelsen bekræfter, at projektet er realistisk, kan der sandsynligvis træffes endelig investeringsbeslutning for første etape af projektet så snart som i 2021."

Lykkes det, så kan du en dag sætte dig ombord i et fly eller stige ind i en bus, hvis brændstof er produceret af vand.