Interesseorganisation for anbragte oplever hårdhændede metoder flere steder

Der skal fokus på kvaliteten af døgninstitutioner. Sådan lyder det fra formanden for De Anbragtes Vilkår på baggrund af TV 2 Lorrys afdækning af forhold på døgninstitutionen Nexus i Jægerspris.

Der er brug for en større debat om forholdene for anbragte børn og unge på døgninstitutioner. 

Sådan lyder det fra David Adrian Pedersen, der er formand for De Anbragtes Vilkår - en interesseorganisation, der indsamler og deler viden fra tidligere og nuværende anbragte.

TV 2 Lorry har de seneste dage afdækket nogle af forholdene på en døgninstitution for 14-18 årige drenge og piger i Jægerspris. 

Den hedder Nexus og er ejet af Københavns Kommune.

TV 2 Lorrys YouTube-redaktion har sammenfattet dækningen i en video. Se den her:


For knap et år siden kom Arbejdstilsynet på besøg på døgninstitutionen, fordi en anbragt ung havde overfaldet en ansat på stedet.

En aktindsigt viser, at Nexus fik et strakspåbud. I rapporten står der:

"Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at risikoen for vold og trusler om vold i arbejdet ikke er tilstrækkeligt forebygget."

- Hvis der kommer et arbejdstilsyn ud og siger, at det er for farligt at arbejde her som voksen, og der kommer et strakspåbud, så vidner det om et miljø, som ikke er særlig rart at bo i som barn eller ung, lyder det fra David Adrian Pedersen.

For mange unødige magtanvendelser

Vi har vist vores dækning af forholdene på Nexus til David Adrian Pedersen.

De anbragte unge på Nexus har ofte haft en opvækst med omsorgssvigt, har begået personfarlig kriminalitet, har stofmisbrug og forskellige psykiatriske vanskeligheder.

En tidligere ansat på døgninstitutionen har stået frem og fortalte om nogle af forholdene på stedet.

Foregår der unødvendige magtanvendelser mod de unge på Nexus?

Det har der gjort ja, det har der gjort, svarer pædagogen Dennis Stender Kristjansen, der er tidligere ansat på Nexus.

Det er en påstand, der bakkes op af en rapport fra januar 2020, hvor Socialtilsyn Hovedstaden påpeger, at antallet af magtanvendelser på Nexus er for højt og vurderer, at en række af dem kunne være undgået.

- Min reaktion er, at det her er ikke problematikker, vi kun ser på det her sted. Det er udfordringer, vi også ser andre steder, siger David Adrian Pedersen som det første. 

Hårdhændede metoder

Tirsdag fortalte en tidligere anbragt dreng om en specifik episode, hvor han sagde nej til den årlige skitur og derefter ikke måtte opholde sig på døgninstitutionen og i stedet sove i shelter i skoven med de ansatte.

- Jeg vidste godt, det var forkert, det de gjorde. Men jeg tænkte, hvad skal jeg gøre? Jeg er en lille dreng, jeg har ikke noget at skulle have sagt. Det var faktisk sådan, jeg tænkte, lyder det fra drengen, der i dag er 17 år og ønsker at være anonym.

Som formand for De Anbragtes Vilkår, mener David Adrian Pedersen, at unge på døgninstitutioner skal have det bedre, end de har det i dag. 

- Vi oplever desværre meget det her med, at hvis et tilbud er presset på hverdagsmiljøet, så går det meget nemt over i mere hårdhændede metoder, siger han.

I Arbejdstilsynets rapport kan man læse om netop hverdagsmiljøet på Nexus. Her står:

"Ledelse og ansatte oplyser, at vold og trusler rettet mod ansatte er en risiko i det daglige arbejde og består af aggressivt kropssprog, gåen truende tæt på ansatte, at blive mørk i blikket, trusler på livet og fysisk vold i form af slag, spark, kast med genstande og lignende. Derudover har de unge også en del indbyrdes konflikter, også konflikter af fysisk karakter."

På stedet er de unge udadreagerende, og de er dømte, og hvis man kigger på det store billede af steder, så er her et sted, hvor de unge har de største udfordringer. Kan det så ikke være nødvendigt at benytte sig af lovlige magtanvendelser?

- I alleryderste konsekvens kan en magtanvendelse være nødvendig. Men aldrig som pædagogisk tilgang eller pædagogisk redskab. Og det er der steder, der ikke helt har forstået endnu, siger David Adrian Pedersen.

Han mener, at der skal mindre fokus på anbragte unges udfordringer og større fokus på selve døgninstitutionerne.

- Når vi rationaliserer de her konflikter til at handle om de unges udfordringer og deres diagnoser, så får vi en meget snæver analyse af, hvad det vil sige at bo på et døgntilbud. Med den rationalisering er det de unge, der har udfordringer, og det er dem, der er problemet. Derfor tillader man nogle mere hårdhændede metoder, siger han og fortsætter:

- Vi bliver nødt til nu, når vi har fået den her debat om kvalitet i anbringelser, som også er trukket frem af regeringen, at turde gå ind i den her debat om den måde, vi har døgntilbud på i dag. Er seks, otte, 10 børn for mange? Øger det konfliktrisikoen? Vi bliver nødt til at sænke den grundlæggende kompleksitet på anbringelsesstederne. Det er i hvert fald vores perspektiv på døgntilbuddene, siger David Adrian Pedersen. 

Hverken Københavns Kommune eller lederen af Nexus har ønsket at stille op til interview om forholdene på døgninstitutionen.