By & Havn politianmeldt af grønne organisationer: "De bryder loven"

Byudviklingsselskabet By & Havn er blevet politianmeldt af seks grønne organisationer for at gennemfæøre undersøgelser af området Lærkesletten midt i lærkernes yngletid.

Her ses det materiel, der blev brugt på Lærkesletten, da jorden igen blev undersøgt af By & Havn den 4. maj. Foto: Amager Fælleds Venner

En række grønne organistationer har politianmeldt byudviklingsselskabet By & Havn for at overtræde bestemmelserne i Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning.

De seks organisationer, der både tæller Amager Fælleds Venner, Naturfredningsforening København, Dansk Ornitologisk Forening København, Arternes Ambassade København, Extinction Rebellion Danmark og Miljøbevægelsen NOAH, mener, at By & Havn i samarbejde med flere underentreprenører har gennemført undersøgelser i strid med loven på den del af Amager Fælled, der hedder Lærkesletten.

Læs også Amager Fælleds Venner: Kampen fortsætter trods aftale om at bevare Strandengen

- De har været ude og lave nogle jordprøver i nærheden af det testområde, de havde tidligere. Ved den tidligere test skulle de lave en kompressionstest, for at se, hvor meget det kunne give sig.

- Vi har tidligere fået stoppet det og var meget overraskede over, at de lavede yderligere tests derude, som kunne forstyrre lærkerne i deres ynglesæson. Selvom de gør det med stor forsigtighed, så forstyrrer de stadigvæk lærkerne derude. De kan ikke se, hvor de ligger - for de ligger godt gemt i græsset derude, siger Steffen Rasmussen fra Amager Fælleds Venner til TV 2 Lorry.

Her ses hjulsporene på Lærkesletten, efter jorden igen blev undersøgt af By & Havn den 4. maj 2020. Foto: Amager Fælleds Venner

Kamp for fælleden reddede Strandengen - Lærkesletten blev erstatningen

Området Lærkesletten, hvor det kommende Vejlands Kvarter skal bygges, har tidligere været fredet, men blev i foråret 2019 affredet for at muliggøre et boligbyggeri af lignende størrelse som det, der oprindeligt skulle have været bygget på Strandengen, der også ligger på Amager Fælled.

FAKTA: Det er By & Havn politianmeldt for

By & Havn I/S er sammen med entreprenør Per Aarsleff A/S og konsulent firmaet COWI A/S politianmeldt efter følgende paragraffer i Bekendtgørelse af lov om jagt og vildforvaltning:

 

§ 1. Lovens formål er at sikre arts- og individrige vildtbestande og skabe grundlag for en bæredygtig forvaltning heraf ved
1) at beskytte vildtet, særlig i yngletiden,
2) at sikre ...... og beskytte vildtets levesteder

 

§ 2. Lovens regler om vildt gælder for pattedyr og fugle, herunder trækfugle, som er naturligt forekommende i den danske natur.

 

§ 6 a. Stk. 2. Fugles reder må ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes. Æg må ikke forsætligt ødelægges eller beskadiges.

 

§ 7. Stk. 2. Fugle må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden.

 

Kilde: Amager Fælleds Venner

Se mere

Men før gravemaskinerne gik i jorden, rejste sig et folkeligt oprør mod planerne om at bygge på den gamle fælled.

Naturen på Strandengen var unik, og ville man virkelig fjerne et helt unikt grønt åndehul i den pulserende hovedstad, hvor der tilmed levede fredede arter, lød retorikken blandt modstanderne.

Kampen om Strandengen blev et langt og sejt slag, som Amager Fælleds Venner endte med at vinde, efter selv politikerne på Københavns Rådhus én efter en blev overbevist.

Strandengen blev fredet - men alligevel slap man ikke for at bygge på Amager Fælled.

I stedet skal en del af de planlagte 2.500 boliger, der skulle have været bygget på Strandengen og er en del af økonomien bag metrobyggeriet i København, nu bygges på Lærkesletten.

Læs også Politikere ophæver fredninger, så der kan bygges på Amager Fælled

Amager Fælleds Venner: Stop alt byggeri på fælleden!

Men heller ikke her er planerne om boligbyggeri faldet i god jord hos de grønne organisationer, som nu har endt med at politianmelde By & Havn.

- Vi vil ikke tage stilling til, hvad der er værst; strandengen eller lærkesletten. Vi forsøger at stoppe byggeriet. At det er blevet flyttet fra Strandengen til Lærkesletten har ikke ændret på vores mål - nemlig at få stoppet det byggeri derude, siger Steffen Rasmussen og tilføjer:

- Ved byggeriet af Ørestad tog man 30 procent af Amager Fælled, og nu vil vi ikke være med længere. Vi ønsker ikke, at der skal bygges mere på fælleden.

Læs også For anden dag i træk bremser aktivister kran på Amager Fælled

By & Havn: Vi gør alt, hvad vi kan, for at passe på dyrelivet

By & Havn bekræfter over for TV 2 Lorry, at man har modtaget en politianmeldelse.

Her er man dog uforstående over for anmeldelsen til ordensmagten.

- Det er korrekt, at By & Havns rådgivere den anden dag kort undersøgte de komprimeringsforsøg, vi udførte for to måneder siden på Vejlands Kvarter. Der blev taget størst muligt hensyn til dyrelivet i området, siger Kristian Wederkinck, der er kommunikationschef i By & Havn, til TV 2 Lorry og tilføjer:

- Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for ikke at forstyrre de her dyr. Vi har haft folk gående foran køretøjerne for at sikre, at vi ikke kørte nogle reder ned.

Han understreger endvidere, at man kun var til stede på Lærkesletten i omkring tre timer, da man var nødt til at undersøge jorden endnu engang.

Læs også Boliger på Amager Fælled bliver Danmarks største træbyggeri

Undersøgelsen er en del af det grundlag, der skal til, for at lokalplanen for Vejlands Kvarter kan blive behandlet og godkendt i Københavns Borgerrepræsentation.

Hos By & Havn ærger man sig over, at det ofte kommer til at lyde som om, man ikke tager hensyn til naturen.

- Vi går også op i naturbeskyttelse, og vi ved, at det er et ømtåleligt område, så vi gør alt, hvad vi kan for at beskytte det, siger Kristian Wederkinck, der dog også understreger, at By & Havn ejer grunden og var nødsaget til at gennemføre en test af jordforholdene netop nu af hensyn til den fortsatte politiske behandling.

Læs også Naturforkæmpere kritiserer vild vision for Amager Fælled

 

FAKTA: Det mener de seks grønne organisationer er ulovligt

Organisationerne har politianmeldt By & Havn I/S, Per Aarsleff A/S og COWI A/S for at

 

"(...) have overtrådt bestemmelserne i Bekendtgørelse af lov om jagt og vildforvaltning mandag den 4. maj 2020 kl. 7.30 –12.00 på Amager Fælled, nærmere betegnet Lærkesletten, som ligger i området ved Vejlands Alle 200, 2300 København S.

 

Entreprenørselskabet Per Aarsleff udførte på det angivne tidspunkt undersøgelser på området ved Vejlands Alle 200. Undersøgelserne har resulteret i destruktive forstyrrelser af de lærker, som pt. ligger på rede på Lærkesletten. Aktiviteterne omfattede voldsomme, støjende og vibrerende lyde og store nedtrykkede dækspor fra deres mobile boretårn. Hjulsporene går i mindst to forskellige retninger, 20 meter ud fra det gamle testområde, mellem Lærkerederne.

 

Vi mener, at disse undersøgelser, midt i lærkernes yngletid er ulovlige efter Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning."

 

Kilde: Politianmeldelsen den 10. maj af By & Havn I/S, Per Aarsleff A/S og COWI A/S

Se mere

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik