Foreninger går sammen om Lynetteholm-klage til EU

17 forskellige organisationer har i fællesskab indgivet en klage til EU over planerne om byggeriet af Lynetteholm

Lynetteholm bliver en prop i Øresund, der vil forhindre vandgennemstrømningen til Østersøen. Derfor skal projektet stoppes.

Det mener 17 forskellige miljøorganisationer fra Østersølandene, og de har nu i fællesskab indgivet en klage over projektet. I en pressemeddelelse oplyser de 17 organisationer, at de har fået lavet en uafhængig vurdering hos det hollandske firma Deltares, og den viser, at vandgennemstrømningen kan blive nedsat med op til 0,5 procent.

- At blokere for vandgennemstrømningen i Øresund kan få store konsekvenser for økosystemerne i Østersøen. Derfor er det bydende nødvendigt, at regeringen gennemfører en høring af de berørte lande, inden projektet fortsættes. Tiden er imod os, fordi arbejdet med projektets fase 1 fortsættes, og hvis ikke projektet bremses nu, så kan det snart være for sent.", udtaler Frederik Sandby, sekretariatsleder i foreningen Klimabevægelsen i Danmark og initiativtager til koalitionen sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Coalition Clean Baltic.

Havmiljøet kan påvirkes

Foreningerne mener, at en lavere vandgennemstrøming vil påvirke havmiljøet i hele Østersøen, og de påpeger at der i Danmark har været en langvarig praksis for at sikre, at store byggeprojekter netop ikke forhindrer vandgennemstrømning.

 - Efter pres fra især de svenske myndigheder besluttede den danske transportminister gudskelov at stoppe dumpningen af forurenet slam i Køge Bugt - men miljøpåvirkningen af Østersøen af forurenet slam er ‘vand' ved siden af den miljøpåvirkning, en nedsat saltvandsgennemstrømning kan få. Derfor håber vi, at den danske regering igen vil lytte til sine naboer og sikre Østersøen for fremtiden, udtaler formand for Danmarks Naturfredningsforening afdeling på Stevns, Michael Løvendal Kruse i pressemeddelelsen.

Nabolande skal høres

Foreningerne understreger endvidere, at det ifølge FNs Espoo-konvention og EU's SMV/EIA direktiver er et krav, at et land skal høre alle lande, der kan blive påvirket af et byggeprojekt, med mindre, at betydelige grænseoverskridende virkninger kan udelukkes "med sikkerhed".

Ifølge pressemeddelelsen har foreningerne EU-parlamentariker Margrete Auken på deres side, og hun vil nu førsøge at råbe EU-kommissionen op.

De står bag klagen