FN's eksperter i kritik af Danmark: Stop salg af ghetto

Tre af FN's specialrapportører har henvendt sig til den danske stat med en opfordring til at sætte frasalget af Mjølnerparken i bero.

Godt halvdelen af Mjølnerparken på Nørrebro er til salg. 

Det er politisk besluttet, at de 'hårde' ghettoområder i Danmark skal nedbringe antallet af almene familieboliger, så de højst udgør 40 procent, og i Mjølnerparken betyder det et frasalg af 260 boliger. 

En beboergruppe har lagt sag an mod den danske stat – mere specifikt mod Transport- og Boligministeriet, der som øverste instans har godkendt Mjølnerparkens udviklingsplan.

Nu er tre FN-eksperter - der alle er såkaldte specialrapportører - gået ind i sagen. De opfordrer i en henvendelse til den danske stat til at sætte salget af Mjølnerparken i bero, indtil der er faldet afgørelse i retssagen. 

- Jeg synes, det er alvorligt. Det er trods alt FN - dem der skal holde øje med menneskerettigheder verden over - der har kastet deres blik på Danmark, og de retter en skarp kritik af det, der foregår i Mjølnerparken, lyder det fra Stinne Bech, der er policychef hos Amnesty International Danmark. 

Advokat: Det er moralsk opbakning

Transport- og Boligministeriet bliver i søgsmålet beskyldt for diskrimination og brud på beboernes grundlæggende rettigheder.

Det skyldes blandt andet, at det er et afgørende kriterie i klassificeringen af en ghetto, at over halvdelen af beboerne i et boligområde er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Sagen vil starte i Landsretten, men det er endnu ikke fastlagt, hvornår det skal ske.

Hvad er en ghetto?

Beboernes advokat fortæller, at henvendelsen fra FN specialrapportører ses som en støtteerklæring.  

- Det er en moralsk opbakning, at der er nogen på det niveau - altså i FN - der er enige i de grundlæggende problemstillinger, som vi rejser i forhold til diskrimination i ghettoloven og i frasalget af boliger i Mjølnerparken, lyder det fra Eddie Omar Rosenberg Khawaja fra Homann Advokater.

Boligminister: Vi står ved vores ambition

I Transport- og Boligministeriet har man endnu ikke taget endelig stilling til den kritik og den opfordring, som FN's specialrapportører kommer med i deres henvendelse. 

- Vi skal have læst papirerne igennem og se, hvilken konkret kritik, de rejser, og om det er noget, vi skal reagere på. Men mit umiddelbare og overordnede budskab er, at vi står ved, at vi vil lave mere blandede boligområder, og vi står ved den lovgivning, der skal nedbryde nogle af de parallelsamfund, som vi har haft i Danmark - blandt andet i Mjølnerparken, lyder det fra boligminister Kaare Dybvad (S). 

I Danmark beder vi jo nogle gange andre rette ind efter kritik fra instanser som for eksempel FN. Hvilket signal sender det, når vi så ikke selv gør det?

- Jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi får lavet nogle blandede boligområder, hvor alle har de samme muligheder, uanset hvor de vokser op henne - eksempelvis i København. Den ambition er vi selvfølgelig ærgerlige over, at alle ikke er enige i, men vi står ved den, for vi mener, den er afgørende for, at integrationen kan fungere, og for at alle kan få de samme muligheder i det her samfund, siger boligministeren.