Flere ældre hjemløse parkeres på herberg uden støtte

På trods af en 10 år lang strategi om at hjælpe hjemløse til egen bolig med støtte, er det kun lykkedes at få 8 procent ud af hjemløsheden. Og det er især støttekrævende hjemløse, der ender med at være i venteposition på et herberg.

Flere hjemløse end tidligere overnatter på herberg hele året, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Således er antallet af hjemløse, som bor på herberg hele året, steget fra 350 til 500 de seneste 10 år. Det svarer til en stigning på 37 procent.

En del af dem bor på herberget i Hillerødgade på Nørrebro, hvor forstander Flemming Jantzen godt kan bekræfte tendensen med, at især ældre hjemløse bliver boende hos ham i lang tid.

"De bliver behandlet som på et udrejsecenter"

- Det er svært at få dem videre herfra, fordi der mangler tilbud. Derfor er der en del borgere, der ender i venteposition. De får ellers et indtryk af, at nu får de hjælp, når de kommer ind. Så blomstrer de kortvarigt op, men så kommer der ingen hjælp, og de bliver boende. På den måde får de det endnu værre, end da de kom. Det er lidt ligesom et udrejsecenter, siger Flemming Jantzen til TV 2 Lorry.

Han uddyber, at mange enten har psykiske eller fysiske problemer, og at de borgere falder mellem to stole, fordi der ikke er tilbud til dem.

- Så lader man dem bare være her hos os, siger han.

Der mangler tilbud

Det billede kender Finn Jensen også godt. Hen er centerchef på Center for Udsatte Voksne og Familier i Københavns Kommune.

- Der er ikke tale om en homogen gruppe. Det er en meget sammensat gruppe, som ofte også er belastet af andre problemer udover hjemløshed. Det er fysiske, psykiske udfordringer ofte kombineret med et misbrug. De kan ikke bare komme i egen bolig. De har behov for støtte, og vi skal finde de rette tilbud til dem. Det kan være en bolig, hvor der suppleres med støtteforanstaltninger og for de mest udsatte et egentligt botilbud, siger han til TV 2 Lorry.

Det kan dog være enormt svært, da de rette tilbud ikke findes i dag. Specielt ikke til den gruppe, der bor på herberg hele året.

Billige boliger kan ikke stå alene

I stedet har man hidtil fra politisk side talt meget om billige boliger til at hjælpe flere ud af hjemløsheden. Og boligerne er også en fin løsning til den gruppe af unge hjemløse, der ikke er lige så belastede af misbrug og udfordringer, mener både Finn Jensen og Flemming Jantzen.

Der er til gengæld behov for er tværfaglig indsats for at hjælpe den gruppe, der bor i længere tid på herberg, mener man også i Rådet for Socialt Udsatte.

Her forklarer formand, Vibe Klarup, at hjemløshed er et resultat af komplekse sociale problemer. Eksempelvis er psykiske lidelser for 41 procent en af årsagerne til, at de endte i hjemløshed.

Otte ud af 10 vil kunne klare sig

- Det er en gruppe, der er slidt, og de har i høj grad brug for støtte, men kommunerne synes, det er en vanskelig og dyr opgave at give den støtte, siger Vibe Klarup til TV 2 Lorry.

Hun uddyber, man generelt ved, at otte ud af 10 hjemløse vil kunne klare sig i egen bolig, såfremt de får den rette støtte.

- Derfor er det helt afgørende at komme i egen bolig, siger hun.

Men altså med de rette støtte. Derfor ser Vibe Klarup frem til regeringens nye hjemløseudspil.

- Vi har en forventning om, der bliver lagt fokus på netop det i regeringens nye hjemløseudspil. I 10 år har vi haft en strategi om at komme ud i eget hjem, men det er kun lykkedes for otte procent. Det er enormt deprimerende, siger Vibe Klarup til TV 2 Lorry.

Ifølge Rådet for Socialt Udsatte er antallet af ældre, der lever i hjemløshed, steget med over 50 procent siden 2009. 

Og en undersøgelse, som Rådet for Socialt Udsatte har udarbejdet viser, at kommunerne mangler boliger og andre tilbud, der kan hjælpe socialt udsatte ældre ud af hjemløshed.

Housing First er vejen frem

Undersøgelsen viser også, at der hvor der er tilbud, er kapaciteten ofte for lav. Derfor er der så mange ældre i hjemløshed med kroniske og behandlingskrævende diagnoser, som bliver parkeret på et herberg.

- Kommunerne har ikke hverken tilstrækkelig eller rigtig hjælp til ældre i hjemløshed. Ældre bør ikke henvises til at overnatte på herberg. Rådet mener, at indførelsen af Housing First, som er en metode, hvor man tildeles egen bolig samtidig med man får en sundhedsfaglig og social støtteindsats, er afgørende for at komme hjemløshed til livs også blandt den ældre gruppe, siger Vibe Klarup formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Housing First - Billige boliger til hjemløse med støtte