For farlig indsejling: Movia lukker stoppested for havnebussen

Det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at sejle til og fra havnebus-stoppestedet Holmen Nord, vurderer Movia, der har taget stoppet ud af brug på ubestemt tid.

Man fristes til at sige, at det sejler for havnebusserne. Mens den grønne omstilling af færgerne er forsinket og fordyret, er ruten nu formindsket.

Siden den 29. maj har mulige passagerer ved stoppestedet Holmen Nord i smørhullet mellem Christianshavn og den gamle marinestation Holmen spejdet forgæves efter de gule havnebusser.

Trafikselskabet Movia har taget stoppestedet ud af brug på ubestemt tid, fordi det simpelthen er for farligt for havnebusserne at manøvrere sig ind og ud af den smalle indsejling til terminalen ud for Danneskiold-Samsøes Allé.

Det fremgår af en orientering fra overborgmesteren i Københavns Kommune til medlemmer af Økonomiudvalget.

Her står der, at en prøvesejlads af de nye elhavnebusser endte i en nærved-ulykke ved stoppestedet, hvor havnebussen måtte undvige en fritidssejler og derfor ramte en husbåd.

Snæver indsejling

Ifølge Arriva, som leverer havnebusserne til Movia og Københavns Kommune, skal hændelsen alene tilskrives indsejlingsforholdene ved Holmen Nord.

På baggrund af hændelsen samt tidligere erfaringer er det vurderingen fra skibsførerne, at stoppestedet ikke længere "er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at besejle", hvorfor har Movia valgt at suspendere stoppet fra havnebusruterne på ubestemt tid - og som minimum resten af sommerhalvåret.

- Arriva vurderer, at det pt. ikke er forsvarligt at lægge til ved stoppestedet Holmen Nord. Årsagen er for meget trafik og mindre plads på vandet, og det skaber blinde vinkler både for havnebusserne og for andre sejlende i området, skriver Movia i en skriftlig udtalelse til TV 2 Lorry og fortsætter:

- Vi henviser kunderne til i stedet at benytte stoppestedet ved Operaen og undskylder ulejligheden. Omlægningen er skiltet på stoppestedet, og det står også DOT's hjemmeside og på Rejseplanen.

Hvornår forventes problemet at være løst?

- Det er desværre endnu for tidligt at sige. Vi er fortsat ved at undersøge, hvordan problemerne med den meget trafikerede indsejling til stoppestedet kan løses.

Skoleskibet Georg Stages placering ved Holmens kaj gør indsejlningen til stoppestedet trang.
Skoleskibet Georg Stages placering ved Holmens kaj gør indsejlningen til stoppestedet trang.
Foto: Lance Chen/Picasa Archives

Og - surprise, surprise - coronakrisen har naturligvis en finger med i spillet.

For ved indsejlingen til Holmen Nord ligger skoleskibet Georg Stage nemlig forankret, og det er unormalt på denne tid af året. Her plejer skibet nemlig at være på togt, men det har coronakrisen sat en stopper for denne sommer. Så nu er skibets bombastiske placering med til at gøre indsejlingen endnu mere kompliceret.

Foruden skoleskibet tilskrives forhold som et øget antal husbåde kombineret med et øget antal fritidssejlere i havnen årsagen for den besværliggjorte betjening.

Flyt eller nedlæg

Herligheden efterlader Arriva, Movia og Københavns Kommune med tre mulige løsninger.

Man kan vælge at flytte skoleskibet Georg Stage og de andre husbåde ved indsejlingen et andet sted hen. Alternativt skal selve stoppestedet flyttes til et sted, hvor indsejlningen er mindre problematisk.

Sidst foreslås det, at man helt nedlægger stoppestedet.

Movia er i gang med at undersøge, hvilken af de tre muligheder, der er den bedste løsning.

- Vi kender endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne ved de tre scenarier. Det er det, vi er ved at undersøge. Vi kender endnu ikke omkostningerne, da de forskellige løsningsmuligheder først skal analyseres. Det gælder også økonomien, oplyser Movia til TV 2 Lorry.

Når Movia har fået overblik over de mulige løsninger og omkostningerne heraf, bliver disse fremlagt for Økonomiudvalget i Københavns Kommune, som så skal tage stilling til, hvordan problemet med Holmen Nord løses.

Normalvis gør havnebusserne holdt mellem Operaen og Nordre Toldbod, men siden den 29. maj har de sejlet forbi Holmen Nord uden at lægge til.
Normalvis gør havnebusserne holdt mellem Operaen og Nordre Toldbod, men siden den 29. maj har de sejlet forbi Holmen Nord uden at lægge til.
Foto: Moovitapp/TV 2 Lorry - grafik

Forsinket og fordyret

Egentlig burde havnebusserne i Københavns Havn tøffe fra stoppested til stoppested på el på nuværende tidspunkt.

Det var planen, at en grøn omstilling af dieselfærgerne skulle være sket den 1. januar i år, men elhavnebusserne er fortsat ikke taget i brug.

I slutningen af oktober sidste år kom det frem, at produktionen på skibsværftet i Polen var ramt af forsinkelser.  Derfor blev datoen for ibrugtagelse af de nye havnebusser udskudt med tre og en halv måneder til midten af april.

Men på grund af coronakrisen er elhavnebusserne fortsat ikke i brug.

De elektriske havnebusser er dog på vandet, hvor de testkøres i havnen. Og det var da også en elektrisk havnebus, der var involveret i nærved-ulykken ved Holmen Nord i starten af maj.

De grønne havnebusser

Foruden forsinkelsen af den nye havnebusdrift er omstillingen af ruten mellem Teglholmen i syd og de fremtidige stoppesteder med Orientkaj i Nordhavn som endestation blevet dyrere end ventet.

I maj måned kom det frem, at Københavns Kommune har været nødsaget til at poste yderligere 9,2 millioner kroner i etableringen af tre kommende stoppesteder, mens en ekstraudgift på næsten seks millioner kroner lurer i fremtiden.

Når elhavnebusserne langt om længe er i drift, forventer Københavns Kommune, at omstillingen vil nedbringe udslippet fra kollektiv transport i hele kommunen med med 2,5 procent for CO2, 10 procent for NOx og 66 procent for partikler.