Familie skal fortsat smides ud efter Paludan-demo - men boligselskab vil trække opsigelse tilbage

En hel familie skal sættes på gaden efter at et enkelt medlem deltog i uro på Nørrebro efter en demonstration med Rasmus Paludan for mere end to år siden. Det mener landsretten, men sidste punktum er ikke sat i sagen.

Østre Landsret har nu stadfæstet en tidligere afgørelse i boligretten om, at boligselskabet Fsb i Blågårdsgade i København gerne må smide en hel familie ud af sit lejemål. 

Opsigelsen faldt, efter et familiemedlem den 14. april i 2019 smed blandt andet sten efter den daværende folketingskandidat Rasmus Paludan fra Stram Kurs, da han gennemførte en demonstration på Blågårds Plads, som udviklede sig voldeligt.

Urolighederne førte til, at flere personer efterfølgende blev idømt ubetingede domme - heriblandt et medlem af den pågældende familie.

quote Landsrettens dom betyder ikke noget i forhold til vores behandling

Jean Thierry, formand for hovedbestyrelsen i Fsb

Fsb, hovedstadens største almene boligselskab, har bedt familien og tre andre familier fra afdeling Blågården om at forlade deres lejemål, fordi medlemmer af husstandene deltog i optøjerne.

En lov fra 2018 betyder, at boligselskabet har mulighed for at smide en hel familie ud af en ejendom, såfremt en af beboerne har begået en ud af en række overtrædelser inden for en radius af en kilometer fra ejendommen.

En anden familie fra Blågården har også anket deres sag til Østre Landsret, mens en tredje familie afventer at få sagen for boligretten.

Boligselskab vil trække opsigelser tilbage

Landsrettens dom er dog ikke sidste punktum i sagen, for Fsb's repræsentantskab - den øverste myndighed i boligselskabet - har valgt at trække udsmidningen tilbage.

En beslutning, der støttes af Fsb's nyvalgte formand.

- Landsrettens dom betyder ikke noget i forhold til vores behandling, fordi der har været en repræsentantskabsmødebeslutning i Fsb om, at man skal trække de opsigelser tilbage, siger Jean Thierry, formand for hovedbestyrelsen i Fsb, til TV 2 Lorry.

Nu afventer man så en juridisk vurdering af, om de varslede opsigelser kan lade sig gøre.

Den juridiske vurdering bliver forelagt for hovedbestyrelsen 20. september, hvor man så vil træffe den endelige beslutning om opsigelsen af familierne.

Boligselskabet fsb administrerer de mere end 800 lejemål i Blågården og holder fast i opsigelsen af de tre lejemål.
Boligselskabet fsb administrerer de mere end 800 lejemål i Blågården og holder fast i opsigelsen af de tre lejemål.

Stor modstand blandt beboere

Tidligere har det ellers lydt fra Fsb, at begrundelsen for opsigelserne har været, at lovgivningen kræver, at selskabet skal sikre ro og orden og skabe tryghed for beboerne.

Boligselskabet har i den forbindelse lænet sig op ad paragraf 90 i almenlejeloven, der siger, at selskabet kan opsige beboere i bestemte situationer - og at opsigelsen også kan omfatte deres familier.

Loven og boligselskabets beslutning har mødt stor modstand blandt kvarterets beboere, som finder det uretfærdigt.

Derfor blev der i starten af august indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde i Fsb Blågården, hvor langt størstedelen af de fremmødte stemte for, at ophævelsen af de tre lejekontrakter skulle trækkes tilbage.

Til stede var 180 husstande og 68 fuldmagter. Hver husstand og hver fuldmagt repræsenterede to stemmer hver, og 490 stemte for, mens kun seks stemte imod.

Se TV 2 Lorrys indslag fra juli om konflikten mellem fsb's beboere og boligselskabet her:

Tre børnefamilier står til at blive smidt ud af deres boliger på Nørrebro, der administreres af fsb Blågården. Det skyldes at et familiemedlem fra hver af de tre boliger har fået en ubetinget dom efter optøjerne, der opstod under en demonstration afholdt af Stram Kurs partileder Rasmus Paludan i 2019.