Er det gået din næse forbi? Nu kan københavnerne sortere mælkekartoner sammen med plast

Den nye ordning gælder i første omgang alle 290.000 etageboliger i København, samt villaejendommene på Østerbro.

Kartoner fra mælk, saft og juice fylder godt op i mange husholdninger i København. Det er dog for nylig blevet lidt nemmere at skille sig af med de brugte kartoner, selvom det muligvis er gået de fleste københavneres næse forbi her i sommervarmen.

Siden den 1. juli har det nemlig været muligt for størstedelen af københavnerne at sortere mad- og drikkekartoner sammen med plastaffaldet, så det kan blive genanvendt til nye produkter.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Den nye sorteringsmulighed er et resultat af sidste års klimaaftale på Christiansborg, hvor alle landets kommuner er blevet pålagt at indsamle husholdningsaffald i 10 fraktioner. Her har Københavns Kommune valgt at lade modtageanlæggene frasortere kartoner fra plastaffaldet, i stedet for at borgerne skal have en ekstra affaldsbeholder.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi i Københavns Kommune er blandt de første til at komme i gang med de nye affaldsfraktioner, som vi har fået udstukket af Miljøstyrelsen. Samtidig hjælper det også på vores egen målsætning om at genanvende 70 procent af vores husholdningsaffald i 2024, siger Merete Kristoffersen, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Den nye ordning gælder i første omgang alle 290.000 etageboliger i København, samt villaejendommene på Østerbro.

En mad- og drikkekarton er tyndere end pap og tykkere end papir. Den har plast- eller alu-belægning på indersiden og har indeholdt fødevarer af en slags. For eksempel mælk, juice, bønner, flåede tomater, vaniljecreme eller mornaysauce.

Årsagen til at mad- og drikkekarton ikke skal sorteres sammen med pap er, at det vil ødelægge kvaliteten af pappet, da de ofte er våde eller har madrester på.

Det må du komme i beholderen til plastaffald

3.000 ton mad- og drikkekarton i restaffaldet

Kommunen går nu i gang med at påklistre nye mærkater på plastbeholdere i Københavns mange baggårde, hvilket kan tage op til to måneder. Men selvom mærkaterne ikke er på plads, skal det ikke afholde borgerne fra at komme drikkekarton i plastbeholderen.

- Det er en større omstilling af affaldsindsamlingen, hvorfor vi selvfølgelig kan risikere nogle begynderudfordringer med både skiltning og indsamling. Derfor passer det også fint, at vi går i gang med omstillingen, ligesom mange københavnere er på sommerferie, siger Merete Kristoffersen.

Der er rundt regnet 20.000 villaejendomme i Københavns Kommune, som endnu ikke har mulighed for at aflevere mad- og drikkekarton i plastbeholderen, da sammensætningen af beholdere i villaerne skal igennem en større rokade forinden, ligesom det også kræver indkøb af flere skraldebiler, der kan tømme tokammerbeholdere. 

Østerbro vil være det første villaområde til at få den nye ordning, da der i denne bydel er en større kapacitet af egnede skraldebiler til at håndtere den nye sammenblanding af mad- og drikkekartonaffald og plastaffald

Derudover vil villaejere på Østerbro, som i dag ikke har en beholder til papaffald og en beholder til madaffald, modtage disse beholdere henholdsvis den 1. juli og den 1. november. Resten af villaområderne følger senere - ordningerne er udrullet i etageejendommene.

En analyse fra 2019 viser, at der årligt smides cirka 3.000 ton mad- og drikkekartoner i restaffaldet. Københavns Kommune forventer, at cirka en tredjedel vil blive indsamlet til genanvendelse det første år. Til sammenligning var der knap 12.000 ton plastaffald i 2020 og 3.700 tons blev sorteret til genanvendelse.

Det må du ikke komme i beholderen til plastaffald