Endnu flere patienter skal kunne få behandling hjemme i stuen - nu åbner hospital nyt videnscenter

I 2015 tilbød Rigshospitalet cirka 15 forskellige typer af hjemmebehandling, i dag tilbyder man over 35.

​Kemoterapi, smertebehandling med medicindrop og avancerede antibiotikakure.

Det er behandlinger, som mange patienter i stigende grad får derhjemme fremfor på hospitalet.

En ny kortlægning fra Rigshospitalet viser, at hospitalet gør brug af flere og flere hjemmebehandlinger.

Mens hospitalet i 2015 tilbød cirka 15 forskellige typer af hjemmebehandling, så tilbyder det i dag over 35.

Og den udvikling skal fortsætte. Derfor åbner Rigshospitalet nu et videnscenter, der skal hjælpe til, at endnu flere kan få hospitalsbehandling udenfor hospitalet. Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

- For patienterne er der mange fordele ved at være hjemme så meget som muligt: Det gavner livskvaliteten, risikoen for infektioner er mindre, og mange oplever, at de er mere frie, siger vicedirektør Susanne Poulsen, der er formand for det nye videncenters styregruppe:

- På Rigshospitalet ser vi mange patienter som kommer langvejs fra, det gør det endnu mere vigtigt at kunne give patienterne mulighed for at være hjemme mest muligt.

Pårørende får aktiv rolle

Hjemmebehandlingstilbudene spænder i dag bredt. Fælles for behandlingerne er dog, at hjemmebehandling udfordrer de traditionelle roller og regler for hospitalsbehandling.

- Patienterne og ofte også de pårørende får en mere aktiv rolle, og det kræver, at de bliver godt klædt på, og at der er et solidt og trygt samarbejde med den afdeling, der er ansvarlig for behandlingen. Som regel er der tale om meget tæt kontakt mellem den enkelte familie og Rigshospitalet for eksempel via besøg, telemedicinsk overvågning og telefonsamtaler. 

- Hjemmebehandlingstilbuddet skal altid tilpasses til den enkelte patients behov. Rigtig mange ønsker at være mest muligt hjemme, mens enkelte er mere trygge ved at være indlagt, siger Susanne Poulsen.

Disse typer behandlinger kan foregå i patientens hjem