Efter samråd om Lynetteholmen: Stadig usikkerhed over de miljømæssige konsekvenser

Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, havde kaldt både transportministeren og miljøministeren i samråd for at drøfte en række problematikker om Lynetteholmen.

To millioner kubikmeter slam skal klappes i Øresund ud for Køge Bugt, og det har fået de berørte kommune og miljøforkæmpere på barrikaderne.

Derfor havde Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, kaldt transportminister Benny Engelbrecht (S), og miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd torsdag.

quote Jeg har ikke en tryg fornemmelse i maven over, at der er helt styr på det

Jacob Jensen (V), Miljøordfører, Folketingsmedlem og kandidat til regionrådsformand i Region Sjælland

Formålet var blandt andet at få svar på de miljømæssige konsekvenser ved at klappe den store mængde slam, der indeholder 200.000 kubikmeter "lettere forurenet slam".

Klapning kaldes det, når et materiale fra et byggeri eller udvidelse af en sejlrende lastes på en pram og dumpes et andet sted.

- Når man lægger så stor en mængde "lettere forurenet slam", så bliver jeg da bekymret over, hvilken effekt det vil have? Har det ikke en akkumulerende effekt?, lyder det undrende fra Jacob Jensen til TV 2 Lorry.

På samrådet forklarede Benny Engelbrecht, at der florerede en masse informationer, der ikke helt afspejlede sig i fakta.

- Blandt andet bliver der fremført bekymring om, at klapningen vil betyde, at kysterne vil blive fyldt med sort slam. Det er altså ikke tilfældet. Det vil jeg gerne slå fast, fortalte han indledningsvist.

Herefter understregede transportministeren, at påvirkningen i Køge Bugt på grund af klapning er lille. 

- Den korte beskrivelse af "lettere forurenet" er, at det ikke overskrider de fastlagte grænser i miljølovgivning. Det har man fastlagt via jordundersøgelser fra materialet i havbunden, forklarede Benny Engelbrecht på samrådet.

Mangler stadig svar

Forklaringen var dog ikke helt fyldestgørende for Venstres miljøordfører. Jacob Jensen fortæller, at han ikke føler sig klogere på de miljømæssige konsekvenser.

- Vi fik et svar, men jeg har ikke en tryg fornemmelse i maven over, at der er helt styr på det.

Til gengæld glæder han sig over, at transportministeren åbnede op for at øge dialogen med borgmestrene i de kommuner, der ligger omkring Køge Bugt.

- Vi fik den indrømmelse, at transportministeren nu vil involvere Køge Bugt-borgmestrene i projektet.

Transportministeren åbnede op for at give borgmestrene adgang til data fra overvågningsprogrammet, så de kan følge med i, at der ikke er materiale, der kommer ind på - eller i nærheden - af kysterne.

- Jeg tager positivt imod, at han vil inddrage Køge Bugt-kommunerne, sagde Jacob Jensen efter samrådet til TV 2 Lorry.

- Hvorfor involverede Venstre ikke allerede borgmestrene dengang, i satte projektet i søen?

- Ja, det er et supergodt spørgsmål. Ministerierne har jo vurderet, at de ikke har været høringsparter, og det derfor ikke var nødvendigt. Men det giver mening at gøre det nu, fordi der er bekymringer over klapningen ude i kommuner, siger Jacob Jensen og uddyber:

- Hvorfor det ikke er gjort før, kan jeg ikke svare på, men bedre sent end aldrig.

Jacob Jensen fortæller desuden, at han nu vil arbejde videre på - sammen med udvalget - at få klarlagt, hvordan kommunerne skal involveres, og om der er alternativer til at klappe slammet i Øresund.