Efter mere end 165 år får Kirkegaards gravsted en genopfriskning

Tusindvis af mennesker valfarter hvert år til Søren Kirkegaards gravsted på Assistens Kirkegård i København, og takket være donationer bliver gravstedet nu restaureret tilbage til fordums styrke.

Filosof og forfatter Søren Kirkegaard er en af de største og mest berømte danskere, der nogensinde har levet, men det har i mange år ikke været afspejlet i hans gravsted på Assistens Kirkegård på Nørrebro i København. 

Det bliver der nu rådet bod på. 

For takket være fondsdonationer på 480.000 kroner, skal det velbesøgte gravsted nu restaureres, og det bliver med udgangspunkt i Kirkegaards egne optegnelser for sit gravsted, han nedskrev ni år før sin død:

Lavt græs og mørkerøde roser

- Skulde tilsaas med lavt fint græs, kun skulde der i hvert Hjørne plantes en lille busk af tyrkiske, mørkerøde Roser. Paa en Tavle, svarende til den, der laa paa Forældrenes Grav, skulde der ved siden af de to afdøde Søskendes Navne være Plads til hans Navn, og herunder skulde sættes med smaa Bogstaver følgende Vers af Brorson:

Det er en liden Tid,

saa har jeg vunden,

saa er den ganske Strid::med eet forsvunden,

saa kan jeg hvile mig

i Rosensale

og uafladelig

min Jesum tale 

Blandt de mest besøgte gravsteder

Familiegravstedet blev overtaget af Københavns Kommune i 1937, og selvom det løbende er blevet istandsat, så har det aldrig været så gennemgribende, som den Nationalmuseets bevaringsafdeling foretager. 

Det er Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der har doneret pengene til renoveringen. 

Arbejdet forventes færdigt d. 1. juli 2021.

Ifølge Miljø- og Teknikforvaltningen er de femmest besøgte gravsteder på Assistens Kirkegaard følgende:

H.C. Andersen

Søren Kierkegaard

Natasja Saad

Dan Turèll

Master Fatman

FAKTA: SÅDAN BLIVER SØREN KIERKEGAARDS GRAVSTED RESTAURERET