Efter klager over metro-støj: Kun én ud af 72 lydmålinger overskred grænseværdi

Berørte borgere kan nu indbringe deres sag i forhold til spørgsmål om eventuel kompensation for gener.

Siden december sidste år har Metroselskabet gennemført i alt 72 lydmålinger hos naboer, der har oplevet at kunne høre Cityringen. Kun én lydmåling har vist sig at overskride  myndighedernes vejledende grænseværdier.

Det skriver Metroselskabet i en pressemeddelelse.

Nu er målingerne afsluttet, og naboerne får derfor tilsendt et brev fra Metroselskabet, hvori de oplyses om, at analyser, lydmålinger og andre undersøgelser af lydniveauer på Cityringen nu afsluttes.

- Afslutningen af arbejdet med målinger og analyser betyder, at naboer kan indbringe deres sag til Ekspropriationskommissionen, som er en uafhængig instans. Ekspropriationskommissionen tager stilling til spørgsmål om eventuel kompensation for gener, siger Louise Høst, direktør i Metroselskabet, i pressemeddelelsen.

240 ud af 15.000 hustande generet

Det var ellers med stor festivitas, at Cityringen åbnede den 29. september sidste år.

De festlige toner blev dog hurtigt afløst af klager om støj og vibrationer fra flere naboer til den nye metrolinie.

Metroselskabets løsning på problemet var en skinneslibning i december 2019, som skulle afbøde støj og vibrationer, når togene kørte hen over skinnerne.

Siden da er der alligevel knap 240 husstande oven på Cityringens linjeføring, der har følt sig generet af at kunne høre metroens tog. Det skal ses i lyset af de cirka 15.000 husstande, som ligger oven på Cityringen.

Analyserne af lydmålingerne har vist, at det primært er bremseflader på metroens hjul, som forårsager lydene. Fokus er derfor på, hvordan antallet af bremseflader kan holdes nede, men der er samtidig en erkendelse af, at bremseflader ikke helt kan undgås. Dermed vil der formentlig også fortsat være nogle naboer, som vil være generede af at kunne høre Cityringen.

- Vores analyser har vist, at lydniveauet fra togene kan holdes nede, så meget få naboer vil være generede af det. I øjeblikket er der flere bremseflader på linjerne M3 og M4, end der er på de gamle metrolinjer. Vi arbejder sammen med vores operatør og leverandør på at nedbringe antallet af bremseflader, siger Louise Høst.

Naboer vil fortsat være generede

Ifølge direktøren er det et arbejde, som vil fortsætte kontinuerligt. Hun slår dog fast, at det hører med til billedet, at lydniveauet fra Cityringen ligger langt under andre af bylivets lydkilder – herunder ikke mindst byens øvrige trafik.

- Men vi kan konstatere, at der fortsat vil være tog med bremseflader, ligesom der vil være naboer, som vil være generede af at kunne høre Cityringen, siger Louise Høst.

I VVM-redegørelsen om Cityringen var det forudsat, at cirka 3.300 naboer ville kunne høre Cityringen

Mere end 100.000 passagerer anvender dagligt Cityringen.

Cityringen støjer.

_

_


Mest læst i dag

Se flere

Trafik

20000718-184214-1-1920x1307we

P-skilte i restordre: Nu må borgere vente på storstilet parkeringsprojekt

Henrik Busch parkering indre by

Endnu mere parkeringskaos: Henrik efterlyser hensyn fra kommunen

20200424-134836-L-5520x3680ma

Bøderegn på indfaldsveje efter hastighedsnedsættelse

hoved

Hovedbanegården ramt af strømafbrydelse - kan vare flere timer


København


Forsiden lige nu

Se flere