Efter Amager Fælled-afgørelse: Nu vil kommune ændre arbejdsgang

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har fået kritik af Amager Fælleds Venner for deres håndtering af Amager Fælled-sagen.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune vil efter afgørelse i Amager Fælled-sag nu tilpasse deres sagsbehandling. Det oplyser forvaltningen til TV 2 Lorry.

Det sker, efter at Amager Fælleds Venner har kritiseret kommunen for, at den ifølge to nævn ikke leverede tilstrækkelig med information, da der i første omgang skulle træffes afgørelse om det omstridte byggeri Vejlands Kvarter på Campinggrunden.

Overborgmester Lars Weiss (S) sagde tirsdag i den forbindelse, at kritikken fra Amager Fælleds Venner skulle rettes til Teknik- og Miljøforvaltningen, der har udarbejdet den såkaldte miljøkonsekvensrapport forud for byggeriet. 

Den kritik har TV 2 Lorry forelagt Teknik- og Miljøforvaltningen. De skriver til os:

"Vi kan se, at der i stigende grad er behov for at fremlægge dokumentation for beskyttelse af natur i forbindelse med afgørelser og planlægning i kommunerne. Det vil vi i forvaltningen følge nøje og tilpasse sagsbehandlingen, så den svarer til det niveau, klagenævnene lægger," skriver Teknik- og Miljøforvaltningen.

Klager afvist

Hos Teknik- og Miljøforvaltningen anerkender de, at det har været en lang sagsbehandling. De kigger nu fremad i forhold til deres arbejdsproces på bagkant af sagen og dens udvikling.

Hos Teknik- og Miljøforvaltningen kigger de på lignende sager, når der skal træffe en afgørelse i en sag. De kigger også på, hvad det er for en praksis, der kommer fra planklagenævnene.

Tirsdag afviste Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet klager fra Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner i sagen om byggeriet. 

Det betyder, at byggeriet nu kan fortsætte.

En af Amager Fælleds Venners klager gik på, at der i første omgang ikke har været tilstrækkeligt styr på miljøkonsekvensrapporten - særligt i forhold til, hvordan byggeriet ville påvirke arten stor vandsalamander. Det er der siden kommet. 

Overborgmester kigger indad

Overborgmester Lars Weiss mener, at Teknik- og Miljøforvaltningen generelt har gjort et godt stykke arbejde i Amager Fælled-sagen. Han anerkender dog også, at det har været en lang proces, og at der er noget at arbejde videre med i forhold til processen, hvis der kommer en lignende sag i fremtiden.

- Det er en proces, hvor vi i Københavns Kommune skal kigge indad. Der er nogle andre krav til dokumentationen i dag, end der var for bare få et år siden. Det skal vi selvfølgeligt tage ved lære af, siger Lars Weiss.

Byggeriet på Amager Fælled har stået stille siden august, hvor Københavns Byret slog fast, at byggeriet skulle stå stille, mens de to nævn behandlede klagesagerne. 

Hvad undrer du dig over?

Hvilke spørgsmål skal vi undersøge for jer?