Direktør hilser regeringens udspil velkommen: "Bygningen er ikke brugbar"

Direktør for Nationalmuseet, Rane Willerslev, hilser regeringens nye boligudspil velkommen. Her lægges der op til at undersøge mulighederne for en gennemgribende renovering af museet.

Nationalmuseets lokaler er blevet for umoderne og trænger til en gevaldig opfriskning. Det er meldingen fra regeringen, der tirsdag præsenterede sit nye udspil "Tættere på II - Byer med plads til alle".

Store dele af udspillet har fokus på opførelsen af 22.000 nye almene boliger men også andre elementer er i spil i regeringens planer. Med på pressemødet således var også kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), der satte ord på konkrete tiltag rettet mod kulturlivets rolle i at skabe mere mangfoldighed i fremtidens byer.

Som led i den plan er ambitionen at renovere og modernisere Nationalmuseet. I første omgang er der afsat penge til at undersøge, om det overhovedet giver mening at lave om. 

En beslutning der vækker begejstring hos Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev.

- Jeg er meget tilfreds. Det har en enorm betydning, og jeg er super glad for, at der sættes penge af til at undersøge, om der skal bygges omfattende om. Ligeså vigtigt er det, at udspillet lægger op til, at staten vil bidrage betydeligt, hvis der skal bygges om, siger Rane Willerslev til TV 2 Lorry.

quote Resten er seks kilometer med lavt til loftet og snævre rum, der ikke er klimasikret

Rane Willerslev, direktør Nationalmuseet

I dag ligger Nationalmuseets hovedudstilling i Prinsens Palæ midt i København. En bygning opført i midten af 1700-tallet som bolig for den senere Kong Frederik V. En bygning med mange år på bagen, der kunne trænge til en opgradering.

- Bygningsmassen i Prinsens Palæ er ikke tidssvarende. Vi har reelt set kun Egmonthallen, der lige nu rummer en vikingeudstilling, der er god nok. Resten er seks kilometer med lavt til loftet og snævre rum, der ikke er klimasikret. Det er meget dyrt at at ændre i udstillingerne, og selv hvis man gør ændret dem, bliver de ikke spændende, i og med bygningen ikke er brugbar, siger Rane Willerslev.

Skal favne bredere

Håbet er, at et moderne museum kan trække endnu flere turister til, ligesom at Nationalmuseet skal låne flere genstande ud til de steder i landet, hvor de oprindeligt er fundet.

- Danskerne skal kunne komme ind og få en forståelse for deres historie og deres land. Det er meget vigtigt, selvom det kan lyde banalt. Vil man det historieløse samfund til livs, kræver det, at man laver en historiefortælling, der kommer folk ved og engagerer dem, siger Rane Willerslev.

En stor del af fokusset i regeringens udspil kredser om opførelsen af almene boliger, der skal sikre mere 'blandede byer' i de store danske byer. 

Nøgleord som mangfoldighed og fællesskab nævnes i flæng, og spørger man Rane Willerslev giver det god mening at tilgodese museet, der ifølge ham spiller en vigtig rolle, hvis regeringens ambition skal indfris.

- Hvis byerne skal være til gavn for de mange, skal kulturtilbuddene også være det. I dag er primære brugere de højtuddannede og kvinder over 50 år. For mig er det en bunden opgave at ændre på det og sikre, at museet udvikler sig til at favne bredere, siger han.

Færre flintespidser i montre

Regeringen vil afsætte 11,8 millioner kroner i perioden 2021-23 til forundersøgelsen. Først herefter skal der tages stilling til, om Nationalmuseet skal bygges om og fornys. 

Rane Willerslev er selvsagt glad for, at der nu kommer en pose penge dumpende ind fra oven. 

- Lykkes vi med en ombygning, håber og tror jeg på, at vi kan tiltrække en million gæster om året, hvilket vil være en fordobling. Men det kræver altså bare nogle rammer, der gør, at folk kommer, siger han.

Rane Willerslev nævner konkret udstillingen om stenalderen som et sted, der kan modernisres. Ifølge direktøren er der i dag rigtig mange "flintespidser i montre", men stenaldermenneskernes har faktisk flere paralleller til nutidens Danmark, mener han. 

- Laver man associationer til den her nomadiske tilværelse, deleøkonomi og agil ledelse vil man se, at selvom det er moderne fænomener, var de faktisk dominerende måder at leve på dengang. De er bare blevet reaktiveret i kraft af den digitale udvikling, siger Rane Willerslev. 

Regeringens udspil lægger også vægt på at flere genstanden skal lånes ud eller gives til museer i det område, de er fra. Det skal være med til at understøtte Nationalmuseets rolle som samling for kulturhistoriske museer i Danmark, mener Rane Willerslev.
Regeringens udspil lægger også vægt på at flere genstanden skal lånes ud eller gives til museer i det område, de er fra. Det skal være med til at understøtte Nationalmuseets rolle som samling for kulturhistoriske museer i Danmark, mener Rane Willerslev.
Foto: Nationalmuseets Samlinger Online