Direktør for byggeselskab tager Amager Fælled-dom med ophøjet ro: "Det er et bump på vejen"

Projektselskabet Fælledby P/S vil vurdere, om man skal anke byrettens dom om byggestop på Amager Fælled.

Den forgangne halvanden døgn har stemningen tangeret eufori blandt medlemmerne af foreningen Amager Fælleds Venners og dens mange støtter.

Tirsdag fik foreningen sin vilje gennemtrumfet, da Københavns Byret afsagde en dom, der kort sagt gik ud på, at retten ville nedlægge forbud mod fortsættelsen af byggeriet, hvis ellers Amager Fælleds Venner kunne stille en sikkerhed på to millioner kroner indenfor en uge. 

quote Man kan sådan set sige, at dommen tilsidesætter almindelig retspraksis indtil nu

Erling Thygesen, projektudviklingsdirektør i Fælledby P/S

Allerede onsdag aften havde foreningen fremskaffet beløbet takket være en indsamling, der var gået over stok og sten.

Projektselskabet Fælledby P/S, der står for at gennemføre det planlagte og meget omdiskuterede byggeri Fælledby på Amager Fælled, lader sig dog ikke skræmme af byrettens dom og Amager Fælleds Venners lynindsamling.

- Det er i vores optik et bump på vejen og en pause, fordi der er nogle nævn, der ønsker noget yderligere dokumentation. Og det er så det, vi finder frem nu, siger Erling Thygesen, der er projektudviklingsdirektør for Fælledby, som er et selskab, der er ejet af By & Havn og PensionDanmark, hvoraf førstnævnte er Københavns Kommunes udviklingsselskab.

Erling Thygesen er projektudviklingsdirektør for byggeselskabet Fælledby P/S, som er ejet af By & Havn og PensionDanmark, hvoraf førstnævnte er Københavns Kommunes udviklingsselskab.
Erling Thygesen er projektudviklingsdirektør for byggeselskabet Fælledby P/S, som er ejet af By & Havn og PensionDanmark, hvoraf førstnævnte er Københavns Kommunes udviklingsselskab.
Foto: TV 2 Lorry

Lodret uenig i byrettens dom

Erling Thygesen fortæller, at selskabet øjeblikkeligt standsede byggeriet klokken 13 tirsdag, da byretten afsagde sin dom. En dom, han er meget uenig i.

- Vi er rigtig ærgerlige, for vi mener, dommen er forkert. Og så er vi meget overrasket. Som Amager Fælleds Venners advokat Johan Løje også udtalte, så er det første gang i dansk retshistorie, og man kan sådan set sige, at dommen tilsidesætter almindelig retspraksis indtil nu, siger Erling Thygesen.

Han fortæller, at selskabet har været i kontakt med de to klagenævn Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet, der tidligere på sommeren bestemte, at en klage over Københavns Kommunes afgørelser i sagen skulle have opsættende virkning, fordi der herskede usikkerhed om, hvorvidt hensynet til arten stor vandsalamander er blevet tilstrækkelig tilgodeset.

- Vi er meget uenige i, at det skulle være ulovligt. Så sent som dagen før byretsdommen (mandag, red.) har vi spurgt klagenævnene, om de mener, at afgørelserne var lig med et byggeforbud. Og de bekræftede, at det var det ikke, siger Erling Thygesen.

Byggeriet står i øjeblikket stille på Amager Fælled.
Byggeriet står i øjeblikket stille på Amager Fælled.
Foto: TV 2 Lorry

Klagen til nævnene kom fra Danmarks Naturfredningsforening og fra Amager Fælleds Venner, hvoraf sidstnævnte efterfølgende gik til Københavns Byret for at få nedlagt et byggeforbud, fordi byggeriet fortsatte på trods af nævnenes afgørelse.

Hvad er jeres plan nu, efter I har standset byggeriet?

- Vi kommer til at køre flere parallelle spor. Først skal vi jo have fundet den dokumentation frem til nævnene, som de efterspørger for at kunne se, at vores naturbeskyttelse af blandt andet stor vandsalamander og andre dyrearter kommer til at virke efter hensigten. Det er det ene. Og det skal via have sendt sammen med kommunen, da det er dem, der skal svare nævnene.

- Dernæst er der en masse planlægning og projektering og samarbejde med de almennyttige boligselskaber, der også skal fortsætte. Og slutteligt skal vi finde ud af, om vi vil anke eller kære byrettens dom til landsretten, siger Erling Thygesen.

Sagt med andre ord er det forsat usikkert, om Fælled P/S vil acceptere byrettens dom.

- Det skal vi finde ud af i bestyrelsen og sammen med vores advokater i de kommende dage, lyder det fra Erling Thygesen.


Forening agter at inddrage EU-domstolene

Amager Fælleds Venners formand Steffen Rasmussen udtaler onsdag aften, at foreningens næste skridt er at overføre beløbet på de to millioner kroner til Københavns Byret som sikkerhed.

Fælledby havde ellers krævet en sikkerhedsstillelse på 25 millioner, men byretten fastsatte beløbet til to millioner kroner.

- Vi er langt fra færdige og denne sag skal nu føres for retten. Forberedelserne er i fuld gang, så vi kan opretholde det midlertidige byggestop. Vores endelige mål er at forhindre byggeriet på Amager Fælled, så vi kan bevare naturen og ikke miste yderligere levesteder for en masse arter. Derfor arbejder vi sideløbende på at tage vores sag til EU-domstolene, lyder det i en pressemeddelelse fra Amager Fælleds Venners formand.

Amager Fælleds Venners formand Steffen Rasmussen oplyser, at foreningens næste skridt er at overføre beløbet på de to millioner kroner til Københavns Byret som sikkerhed.
Amager Fælleds Venners formand Steffen Rasmussen oplyser, at foreningens næste skridt er at overføre beløbet på de to millioner kroner til Københavns Byret som sikkerhed.
Foto: TV 2 Lorry


Erling Thygesen tager dog udmeldingen om, at foreningen agter at tage sagen helt til EU-domstolene, med ophøjet ro.

- Det skal de være velkommen til, siger han.