Byggeri af skybrudstunnel er i gang - kan give gener for naboer

To nye byggepladser etableres nu som led i projektet med at bygge Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, der skal være et værn mod fremtidige oversvømmelser. HOFOR vil strække sig langt for at minimere nabogener.

Underjordiske tunneler, der kan lede store mængder vand, er nogle af de vigtigste værn mod oversvømmelser i København og på Frederiksberg.

En af de tunneler bliver Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Det to meter brede rør er 1,3 kilomenter lang og vil strække sig helt fra Gl. Kongevej/Vodroffsvej på Frederiksberg til Kalvebod Brygge. 

Tunnelen kommer til at ligge 17 meter under jorden og har udløb i havnen via en pumpestation.


Arbejdet med tunnelen kræver plads til at bygge, og derfor skal der anlægges tre byggepladser, og arbejdet med de to sidste begynder nu. Det skriver HOFOR i en pressemeddelelse. 

Og selvom det kan betyde gener for borgere og trafikanter, er det nødvendigt lyder det fra Peter Schofield, der er projektleder i HOFOR.

- For at kunne bore tunnelen skal vi etablere tre midlertidige arbejdsskakte med tilhørende byggepladser, hhv. ved Vodroffsvej/ Gl. Kongevej, ved Gasværksvej/Halmtorvet og ved Kalvebod Brygge 45, siger Peter Schofield og uddyber:

- På Halmtorvet er der allerede en stor byggeplads, og nu etablerer vi de to sidste byggepladser. Vi vil så bore fra skaktene i hver ende af tunnelen i retning mod skakten i midten ved Halmtorvet, hvor boremaskinerne efter endt arbejde hejses op, siger Peter Schofield.

kalvebod brygge skybrudstunnel
Foto: Frederiksberg Forsyning

Tre store byggepladser

Byggepladsen på Halmtorvet er allerede sat op, og de to næste skal ligge der, hvor skybrudstunnelen har sin start og slutning.

Den største bliver på Kalvebod Brygge og etableres fra den 31. januar. Her vil der blive opsat en 32 meter høj flydedok.

Derudover etableres der fra 14. februar en byggeplads i krydset ved Vodroffsvej/Gl. Kongevej på hjørnet ved Skt. Jørgens Sø. Her vil dele af vejbanen skulle indsnævres en periode, og det kan betyde trafikgener. Der vil desuden være indkørselsforbud fra Gl. Kongevej til Vodroffsvej.

Vodroffsvej vil fra maj eller juni blive permanent ensrettet på strækningen fra Gl. Kongevej til Danasvej. Her skal der blandt andet etableres cykelstier.

Vil undgå nabogener

Hos HOFOR har man særligt fokus på naboerne til byggegrundene. Her vil man forsøge at lægge arbejdet, så det generer mindst muligt. Det "særligt støjende" arbejde vil derfor foregå fra 8-17 på hverdage.

Samtidig vil man opsætte lyddæmpende byggehegn og gå i dialog med naboerne.

- Støj og vibrationer med videre kan dog desværre ikke undgås, når vi skal etablere skaktene, køre jord bort og transportere betonrør til tunnelen. Vi lægger derfor stor vægt på at informere og inddrage naboerne til projektet, så alle føler sig godt orienteret om, hvad der skal ske hvornår og kan give deres besyv med om de udfordringer, som kan opstå undervejs i sådan en byggeproces, siger Peter Schofield.

Skybrudstunnelen ventes at være færdig i 2026.

Hvad undrer du dig over?