Bispeengbuen er nu et skridt tættere på nedrivning

Københavns og Frederiksberg Kommune er blevet enige om at udforme et idéoplæg, der skal nedlægge Bispeengbuen og få lagt trafikken under jorden.

Et nyt skridt er taget på vejen mod en endelig nedrivning af Bispeengbuen i København.

Københavns og Frederiksberg Kommune er blevet enige om at udarbejde et idéoplæg om en nedrivning af den udskældte bro og dermed slippe for store dele af biltrafikken over jorden. 

I årevis har både Nørrebro Lokaludvalg, Miljøpunkt Nørrebro og en masse engagerede borgere kæmpet for at slippe af med den udskældte trafikbro, som pryder store dele af bybilledet mellem Nørrebro og Frederiksberg.

Og nu er der så en ny udvikling i sagen, hvilket glæder teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten.

Sådan flød Ladegårdsåen før Bispeengbuen kom til. Og sådan håber man det igen kan komme til at se ud. 
Sådan flød Ladegårdsåen før Bispeengbuen kom til. Og sådan håber man det igen kan komme til at se ud. 

- Bispeengbuen står som et forhistorisk symbol på, hvordan man førhen ønskede at prioritere bilismen højt. Den tilgang til København er fortid, og derfor er det fantastisk, at vi nu kan komme videre med arbejdet med at lægge Bispeengbuen i graven og i stedet skabe en by og et område for mennesker og ikke for biler, siger hun.

Ikke behov for fire vejbaner

Ønsket er at få lagt biltrafikken under jorden hele vejen fra H.C. Andersens Boulevard ved Langebro og ned under Bispeengbuen. For at projektet kan blive endeligt godkendt skal staten, som ejer vejene på broen, godkende den store plan. Og gruppeformand i Radikale Venstre på Københavns Rådhus Mette Annelie Rasmussen er bevidst om omfanget af projektet.

- Vi er godt klar over, at det er en kæmpe vision, som skal modnes hos mange partier på Christiansborg, fortæller hun til TV 2 Lorry.

I ideóplægget skal der også ses på en mulighed for at reducere de fire vejbaner på broen til to. Nye beregninger viser, at bilkapaciteten på Bispeengbuen ikke afhænger af antal vejbaner, men af trafiksignalerne på begge sider. Derfor er der ikke behov for mere end to vejbaner i hver retning, og man kan derfor rive den ene halvdel af broen ned og stadig have plads nok til den eksisterende trafik.

Nyt byrum

Lykkes det at få revet Bispeengbuen helt ned er ønsket at skabe attraktive byudviklingsarealer, fredeliggøre området med rekreative grønne byrum, binde områderne bedre sammen, håndtere regnvand og skybrud samt se på mulighederne for en genåbning af Ladegårdsåen som å-park.

 
 

- Vi ønsker ikke, at bilerne skal fylde så meget i København og i stedet bruge byrummet til noget andet. Vi sætter os nu sammen med Frederiksberg Kommune om at få præsenteret den bedste løsning til staten. Det er et skridt i den rigtige retning til at få biltrafikken under jorden, siger Mette Annelie Rasmussen.

En rapport har tidligere konkluderet, at det vil koste et sted mellem 940 millioner kroner og 1,38 milliarder kroner at rive Bispeengbuen ned, lede trafikken ned i en tunnel og frigive Ladegårdsåen som grønt område og skybrudssikring. 

Et endeligt idéoplæg forventes at være klar i april 2022.


_

_


Mest læst i dag

Se flere

Trafik

20000718-184214-1-1920x1307we

P-skilte i restordre: Nu må borgere vente på storstilet parkeringsprojekt

Henrik Busch parkering indre by

Endnu mere parkeringskaos: Henrik efterlyser hensyn fra kommunen

20200424-134836-L-5520x3680ma

Bøderegn på indfaldsveje efter hastighedsnedsættelse

hoved

Hovedbanegården ramt af strømafbrydelse - kan vare flere timer


København


Forsiden lige nu

Se flere