Bilerne får det røde kort: Gader i København lukkes for biltrafik

Københavns Kommune er i fuld gang med at føre planer om byrumsforsøg ud i livet. Det indebærer færre parkerede biler og flere lukkede gader.

Hvis en jysk familie på turistbesøg i København stopper en af de lokale og spørger efter "gågaden", så vil de automatisk får svaret: "Hvilken en af dem?".

Og om kort tid vil der være endnu flere at vælge mellem. For Københavns Kommune er i øjeblikket i fuld gang med at udvide det område, hvor fodgængere og til nød cyklister har førsteprioritet.

Det er de såkaldte byrumsforsøg, der er ved at blive gjort klar. De gennemføres i perioden juni til september og afvikles fem steder i den københavnske middelalderby. 

Det kommer til at medføre store forandringer i gaderne Vestergade, Klostergade, Hyskenstræde, Naboløs, Skindergade, Store Kirkestræde og Lille Kongensgade samt Dyrkøb.

Mennesker, leg og liv

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen har søndag ikke haft mulighed for at stille op til et interview om sagen, men skriver i en mail til TV 2 Lorry, at trafiklukningerne imødekommer et langvarigt ønske for hende.

- Middelalderbyens smalle gader egner sig ikke særligt godt til biltrafik, og det har længe været et ønske fra mig og for mange københavnere at begrænse antallet af biler i Middelalderbyen og lade mennesker, leg og liv indtage gadearealet. Derfor glæder jeg mig meget til at se resultatet af byrumsforsøgene, skriver hun.

Københavns Kommune oplyser, at der er forskellige ambitioner for de forskellige områder. 

Vestergade er for eksempel kendt som en af byens vildere partyzoner. Her handler det om at forebygge gener fra nattelivet. Dermed nedlægges der midlertidigt 13 parkeringspladser, og i nattetimerne fra klokken 22.00 til 04.00 fra torsdag til lørdag bliver der indkørselsforbud for motortrafik.

Gaden skal i forsøgsperioden fyldes med træer, som skal have både en lyd- og en fartdæmpende effekt. I dagtimerne er gaden åben for trafik - men dog på cyklisternes præmisser.

- Vestergade har om natten været præget af hurtigkørende biler, og der er mistanke om salg af stoffer fra biler i gaden, siger Jakob Næsager, der er konservativt medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Vestergades forlængelse er Skindergade, der omdannes til en gågade. Bilerne har fortsat adgang, men Københavns Kommune oplyser, at det er på fodgængernes præmisser.

Her nedlægges 13 parkeringspladser.

- Der er generelt ikke så mange bilejere i Indre By, og gårdrummene er små. Det gør det endnu mere tydeligt, at biltrafik og parkerede biler fylder for meget i området. Jeg ser også gerne, at man mere generelt nedjusterer antallet af gadeparkeringspladser i København. 

- Det er især under corona-pandemien blevet tydeligt, at der mangler plads og grønne pletter i byen, og at den plads parkerede biler optager kan bruges bedre, skriver Ninna Hedeager Olsen i sin mail til TV 2 Lorry.

Flere af de nye gågader har mulighed for bilpassage, men det bliver på fodgængernes præmisser.
Flere af de nye gågader har mulighed for bilpassage, men det bliver på fodgængernes præmisser.
Foto: Hans Nørgaard / TV 2 Lorry

Dyrkøb bag Københavns Domkirke skal gøres grøn - og så fjernes der midlertidigt 19 parkeringspladser. 

Gadeforløbet Klosterstræde, Hyskenstræde og Naboløs løber på tværs af Strøget, og her etableres der midlertidig beplantning, ligesom der sløjfes 12 parkeringspladser.

Endelig er der Lille Kongensgade og Store Kirkestræde, hvor der opsættes træer og sløjfes ni P-pladser midlertidigt. Gaderne omdannes til gågader.

Nor coronaepidemien ellers ikke spænder ben, er Vestergade en af Københavns store partyzoner. Gaden skal spærres for biltrafik om natten fra torsdag til lørdag, men for at imødekomme beboerne og deres behov for nattero bliver der ikke opsat for eksempel bænke i gaden.
Nor coronaepidemien ellers ikke spænder ben, er Vestergade en af Københavns store partyzoner. Gaden skal spærres for biltrafik om natten fra torsdag til lørdag, men for at imødekomme beboerne og deres behov for nattero bliver der ikke opsat for eksempel bænke i gaden.
Foto: Hans Nørgaard / TV 2 Lorry

Handelslivet skal styrkes

Forsøgene med bydelsrum fjerner midlertidigt i alt 66 parkeringspladser i Københavns Middelalderby. Og selv om de konservative på Københavns Rådhus har ry for at kæmpe bilisternes sag, så sløjfes pladserne denne gang med partiets velsignelse.

- Vi synes, at det er godt og nødvendigt at udvide gågadenettet for at skabe mere handelsliv i sidegaderne til Strøget. Og de P-pladser, der sløjfes, bruges traditionelt ikke af beboerne, men af folk, der kommer udefra, siger Jakob Næsager.

Han tilføjer, at der sideløbende arbejdes på at skabe underjordiske parkeringspladser ved Langebro og ved Dantes Plads.

- Så det er et led i at flytte P-pladser fra gaden og ned under jorden, siger han og fortæller, at han sagtens kan forestille sig, at byrumsforsøgene i de udvalgte områder gøres permanente.

Arbejdet med at omdanne områderne er allerede i fuld gang og betyder, at der fra i dag, mandag, ikke kan parkeres i Skindergade.