Arne vinder principiel p-sag over kommune i Højesteret: - Det var jo helt urimeligt

Efter tre år er der faldet endelig dom i Arne Marklands parkeringssag mod Københavns Kommune.

For tre år siden på Blegdamsvej i København fik Arne Markland en parkeringsbøde.

Bøden blev udstedt, da Arne Markland havde skrevet et forkert ciffer i hans nummerplade. 

Københavns Kommune ville efterfølgende ikke annullere bøden, selvom Arne Markland havde betalt for sin parkering - men blot tastet det sidste ciffer forkert. 

Arne Markland var medlem af Bilejernes interesseorganisation, FDM, der valgte at køre sagen mod Københavns Kommune. 

Den endelige afgørelse er dog først faldet i dag, torsdag den 18. juni, efter at sagen har været gennem samtlige tre retsinstanser. 

Her stadfæstede Højesteret dommen fra Østre Landsret i februar sidste år, som faldt ud til FDM og Arne Markslands favør.

Begrundelsen for dommen er, at det var ulovligt, da Københavns Kommune fastholdt en parkeringsafgift til Arne Marklund.

- Der er endelig tale om retfærdighed. Det var jo helt urimeligt dengang, selvom jeg havde betalt for min parkering, så skal jeg straffes, fordi jeg skrev et ciffer i min nummerplade forkert, siger Arne Markland til TV 2 Lorry.

Billedet er fra Blegdamsvej nr. 70, hvor Arne Markland fik sin parkeringsbøde.
Billedet er fra Blegdamsvej nr. 70, hvor Arne Markland fik sin parkeringsbøde.
Foto: Arne Markland

Principiel afgørelse

For Arne Markland handler det dog ikke kun om, at han har vundet sin egen sag, men også om det principielle i, at Københavns Kommune ikke længere må udstede bøder, hvis andre bilister har skrevet et ciffer forkert.

- Jeg blev ved med at spørge kommunen, om de havde tænkt sig at fastholde bøden. Jeg synes nemlig ikke, at der var noget hold i det. Jeg havde jo betalt min parkering, det er jo det, der er essensen i det, siger han.

Højesteret oplyser, at hvis nummerpladen, som bilisten taster ind, ikke findes i virkeligheden, så er der ikke risiko for, at man har kunnet misbruge systemet ved at indtaste en anden nummerplade, end den man rent faktisk har.

Flere tusinde sager 

Arne Marklands sag er ikke enestående. Ifølge Københavns Kommune er der tale om cirka 3.000 lignende sager om året.

FDM har før udtalt, at organisationen får mange henvendelser fra bilister, der har fået en p-bøde på grund af fejltastninger.

Casper Schad, der er advokat i FDM, siger til TV 2 Lorry, at Stadfæstelsen fra Højesteret bør være godt nyt for andre bilister. 

- Alle de her sager har Københavns Kommune stillet i bero, og de skal nu genoptages med henblik på afgørelse i lyset af Højesterets kendelse, siger han og fortsætter: 

- Vi forventer, at Københavns Kommune går ind og ser på de sager, hvor man har tastet en nummerplade, der ikke findes og frafalder de parkeringsafgifter. I tilfælde hvor der er indtastet en anden nummerplade, som rent faktisk findes, så er det en korrekt p-bøde.

Mindre risiko for fejl i fremtiden

Hos Københavns Kommune er man tilfreds med, at afgørelsen nu giver et sikkert grundlag, at behandle sagerne ud fra.

- Vi er lige så kede af disse sager, som bilisterne er, og vi har løbende foretaget en række ændringer af p-automaterne, som minimerer muligheden for at taste forkert.

- Men samtidig har vi haft brug for en klar afgørelse om, hvilke krav kommunen kan stille til dokumentation for korrekt betaling for elektroniske p-billetter, for som kommune skal vi både have lovhjemmel til at udstede en p-afgift og tilsvarende, skal vi også have en saglig grund til eventuelt at annullere den, siger Jesper Borch, enhedschef i Københavns Kommune, i en pressemeddelelse.

Kommunes jurister vil nu nærlæse dommen fra Højesteret, og oplyser samtidig at borgere med lignende sager vil få tilbagebetalt deres penge.

I fremtiden forventer man dog, at der bliver langt færre af den slags p-sager.

Kommunen har nemlig opdateret alle p-automaterne med ny software, som betyder, at der bliver hentet oplysninger om bilens mærke og model fra det digitale motorregister (DMR), når man indtaster sit registreringsnummer.

Hvis man taster forkert, er der således en ekstra chance for at se fejlen, når man skal godkende, hvilken bil man kører i. 

Højesteret har i dag afgjort, at Københavns Kommune IKKE må kræve parkeringslicens, når bilisten har betalt men tastet forkert på parkometeret.