Aftale på plads: Det skal overskuds-millioner i København bruges på

Seks partier på Københavns Rådhus enedes torsdag aften om fordelingen af 580 overskudsmillioner.

Her ses Vester Voldgade ved Københavns Rådhus. Foto: Gonzales Photo Astrid Maria Rasmussen/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix

Københavns Kommune har et budget i den helt tunge ende. Og så godt som hvert år står kommunen med penge, der ikke er blevet brugt.

Det er også tilfældet i år, og efter flere dages forhandling enedes seks partier på Københavns rådhus i aftes om at fordele 580 millioner kroner.

Læs også Nu sætter Region gang i nye renoveringer af hospitaler for 200 millioner kroner

En meget stor del af pengene skal gå til at afhjælpe de problemer, corona-epidemien har udløst i grupper af den københavnske befolkning.

Seks partier bag aftale

Det er partierne bag budgetaftalen for 2020, der har fordelt pengene. Det vil sige Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, og Venstre. Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti står udenfor aftalen, da de heller ikke var med til at vedtage budgettet.

Da regeringen tidligere på måneden indgik aftale med andre partier om den kommunale udligningsordning, stod det klart, at København skal finde 456 millioner ekstra, som går til andre kommuner.

Læs også Hård armlægning om ekstra penge til socialt udsatte københavnere

Det var mindre, end da regeringen i første omgang præsenterede sit udspil - alligevel var overborgmester Frank Jensen ikke ovenud begejstret.

- Det er en stor regning for København. Også større end hvad jeg synes er rimeligt. Men det var ventet, at vi ville komme til at bidrage, lød det fra Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

Det er ikke flødeskum

Men selv om han nu har siddet for bordenden ved et møde, hvor 580 overskydende millioner blev fordelt, mener Frank Jensen ikke, at man kan beskylde ham for at beklage sig samtidig med at han uddeler flødeskum til borgerne. Til TV 2 Lorry siger han:

- Københavns Kommune har årligt et budget på ca. 53 milliarder kroner. Heraf forbliver cirka én procent af midlerne ubrugte. De penge fordeler vi hvert forår, når regnskabet er afsluttet, på helt nødvendige udgifter, der er opstået, siden budgettet blev vedtaget. Som du kan se, går pengene i høj grad på at afhjælpe skadevirkningerne af corona for virksomheder, for ældre og for udsatte, ligesom vi får givet penge til en lang række sociale indsatser, der holder hånden under de svageste i vores by.

Læs også Mere end hver fjerde kommune skærer på børnebudget - se kortet her

Overborgmesteren afviser dermed, at der er tale om "flødeskum".

- Det er penge, som vi bruger til helt nødvendige kommunale udgifter, herunder kernevelfærd, siger han.

Og selv om det bare svarer til én procent af det samlede budget, så er det ikke småpenge, der er tale om. 580 millioner kroner har Københavns Kommune til overs efter udgangen af 2019. 236 millioner går til bekæmpelse af coronaskadevirkninger.

København bruger millioner på corona-hjælp

Overskudspengene - den såkaldte overførselssag - bliver i år præget markant af coronakrisens skadevirkninger. Dels lider store dele af erhvervslivet - ikke mindst restaurationsbranchen, og dels er der flere grupper i samfundet, der kommer socialt i klemme i kampen mod epidemien.

 

Politikerne har vedtaget tre pakker, der bruges på at afbøde skadesvirkningerne:

 

  • En pakke skal sætte gang i erhvervslivet og give en håndsrækning til især hoteller, restauranter og virksomheder, der lever af turisme og oplevelser. Dette indebærer bl.a., at der åbnes op for udeservering på pladser, i parker og i et vist omfang på p-pladser – under hensyn til områdets beboere. Der opsættes også strømstik til udendørs arrangementer centrale steder i byen, og der gives penge til en kampagne for at tiltrække danske turister til København. Desuden styrkes byggesagsbehandlingen, så byggeprojekter kan komme hurtigt i gang.
  • En pakke skal afhjælpe ensomhed blandt socialt udsatte, bl.a. ved at give mere tid til 1:1 kontakt, til at ledsage og til aktiviteter. Der er også penge til at opspore udsatte børn.
  • En hjælpepakke skal afhjælpe ensomhed blandt ældre på plejehjem og modtagere af hjemmepleje, ved bl.a. at give mere tid til kontakt og ved at hjælpe ældre i gang med digital kommunikation, så de fx kan tale med familien via iPad.
  • Endelig er der vedtaget ekstra kompentsation til forældre, som på grund af epedimien passer deres børn hjemme, og der bruges 130 millioner til at bekæmpe den øgede ledighed, mens 40 millioner kroner afsættes til uforudsete udgifter, der også er en følge af coronaen.
Se mere

 

Her bruges der også penge

Men 580 millioner kroner er alligevel så meget, at der ikke kun skal bruges midler til coronarelaterede sager. De seks partier har i noget, der minder om en forårsudgave af Juleaften valgt at bruge ekstra penge på en lang række formål. Ifølge rådhuset gælder det for eksempel:

 

Aftalen bruges også til at dække en række udgifter, der er opstået, siden budgettet blev indgået, bl.a. på børneområdet.

 

Her blev det aftalt at starte daginstitutioner op til 10 børnegrupper i Tingbjerg og 336 KKFO-pladser (Københavns Kommunes Fritids-Ordninger), når bydelen vokser med bl.a. private boliger.

 

Det blev også aftalt at løse kapacitetsproblemer i Ørestad med genhusning af klasser fra Ørestad skole i lejede lokaler i Fields og at starte Skolen på Hannemanns Allé op lokalt i bydelen i stedet for at flytte børnene længere væk – hvilket har været et stort ønske for forældre i Ørestad.

 

Der er også givet penge til en lang række vigtige sociale foranstaltninger: Genhusning af borgere fra Mændenes Hjem, der skal sættes i stand, transitprogram for udenlandske migranter, sociale viceværter ved H17 i Kødbyen og ved skæve boliger rundt i byen.

 

Der gives også penge til flere medarbejdere på herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej, ligesom der gives midler til en opsøgende social indsats fra kommunens hjemløseteam i forbindelse med oprydningen af de ulovlige fartøjer i Erdkehlgraven ved Christiania.

 

Endelig er der afsat midler til, at byens fysiske rammer fungerer bedre: til at oprette et større antal p-pladser til erhvervsparkering, til at udbygge muligheden for delebiler, til toiletter på Amager Strand og Basargrunden på Nørrebro. Og til at fuldende havnebussernes rute til Orient Kaj i Nordhavn og bygge tre nye stop. Samtidig blev også af sat en pulje til at styrke biodiversiten og den vilde natur i byen.

 

Parterne blev også enige om at udvide antallet af badezoner i Københavns Havn – og at tage den fredede bygning på Vesterbrogade 59, der tidligere husede Københavns Museum, af salgslisten for at beholde det fine palæ til kommunale formål.

 

Endelig blev man enige om at styrke huslejenævnet, så klager over opskruet husleje kan behandles hurtigere.

 

Disse indsatser løber op i omkring 264 millioner kroner.

 

Se mere

 

Det siger de om aftalen

Overborgmester Frank Jensen (S.)

 

- Jeg er glad og stolt over, at vi på Københavns Rådhus står sammen om at bakke op om de mange, hvis liv og hverdag er præget af Covid-19 krisen. Vi taler om mennesker, der er i fare for at miste deres livsværk, om byens udsatte og ældre, som oplever stor ensomhed. Og om vores børn, der også har oplevet, at deres hverdag har været helt anderledes, end den plejer, under de sidste par måneders nedlukning af samfundet.

 

 

 

Budgetordfører Karina Vestergård Madsen (EL):
 

Coronakrisen har været særlig hård ved byens ensomme ældre og samfundets mest udsatte grupper. Derfor er jeg glad for, at partierne står sammen om hjælpepakker, der skal hjælpe dem gennem den svære tid. Aftalen sætter samtidig en klar retning for et grønnere København, hvor vi udbreder brugen af delebiler og fortsætter arbejdet med at sikre en nedrivning af Bispeengbuen. Endelig er der et tiltrængt løft til kulturlivet, flere badezoner og muligheden for at inddrage parkeringspladser til byliv og udeservering”.

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Alt.)

 

- Jeg er rigtig glad på københavnernes og kulturens vegne over, at det med aftalen er lykkedes at stoppe salget af den ikoniske københavnerbygning på Vesterbrogade 59, så den fortsat er på kommunale hænder. Derudover er der også gode tiltag for både foreningslivet og badelivet i Københavns havn. Det grønne blev der også plads til. For Alternativet er det vigtigt, at den grønne omstilling altid prioriteres, også i en tid med corona”.

 

Socialborgmester Mia Nygaard (R):

 

- Overførselssagen står i år i krisens tegn. Vi har haft en bunden opgave med at finde gode og tiltrængte løsninger for byens borgere og virksomheder. Som socialborgmester er jeg glad for, at det er lykkes at finde penge til en akut hjælpepakke til socialområdet, som bl.a. rummer en ekstraordinær indsats mod ensomhed via ledsagelse, en ny fremskudt substitutionsbehandling i misbrugsmiljøerne og flere indsatser overfor udsatte børn. Derudover er vi i Radikale Venstre glad for de andre hjælpepakker. Og så ser vi frem til et konkret bud på, hvordan vi kan rive Bispeengbuen ned og erstatte den med et attraktivt, grønt byrum. Det har også været vigtigt for os at sikre, at centrale kulturevents som Priden kan flytte over på digitale platforme i lyset af krisen.

 

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF):

 

- Vores ældre og mest sårbare borgere bliver ramt dobbelt af Covid-19. For det første har de større risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet. For det andet har mange været isoleret fra omverdenen og deres nærmeste gennem lang tid, og det er gået ud over livskvaliteten. Derfor giver vi nu de ældre en tiltrængt håndsrækning, som skal være med til at give bedre trivsel og forebygge ensomhed”.

 

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V):

 

- Det glæder Venstre, at aftalen indeholder penge til at tiltrække flere turister og konferencer, parkeringspladser til byens håndværkere og hjælp til restauranter i form af udeservering. Det har været vigtigt for os ikke at belaste borgerne med støj og skrald, og at der ikke inddrages p-pladser i områder med meget høj parkeringsbelægning. Endelig er vi tilfredse med aftalens fokus på øget tryghed, bl.a. bedre belysning og akutpulje til byens ghetto-områder”. 


 

Se mere

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik