Ældreorganisation: Ny hjælpeplan til københavnske ældre er visionær

Hjælpeplan på 40 millioner kroner skal fremme trivslen og forebygge ensomhed hos byens ældre. Landsorganisationen Danske Seniorer håber, at andre kommuner vil lade sig inspirere.

Mere tid sammen med plejepersonalet og ekstra støtte til hjælp til brug af digitale værktøjer, så kontakten til pårørende opretholdes.

Sådan lyder nogle af de velfærdsinitiativer, som ældre borgere i København fremover vil kunne nyde godt af, efter at partierne bag budgetforliget i København Kommune har indgået aftale om en ekstraordinær hjælpeplan, der skal fremme trivslen og forebygge ensomhed hos byens ældre.

I alt afsættes der 40 millioner kroner til en række forskellige initiativer, der skal sikre bedre trivsel hos de ældre og dæmme op for ensomheden i en tid, hvor mange ældre må leve mere isoleret fra omverdenen på grund af risiko for smitte med coronavirus.

- Vi har en masse ældre, der sidder derhjemme og er ensomme, fordi de er nødt til at beskytte sig mod denne her farlige virus.

- Derfor rækker vi ud til dem med en hjælpepakke, hvor de får mere en-til-en tid med medarbejderne, som kommer i deres hjem eller på plejehjem. Og derudover får de også hjælp til at få kontakt til deres pårørende gennem digitale løsninger, siger sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF), til TV 2 Lorry.

Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF).
Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF).
Foto: TV 2 Lorry

Hjælpeplanen indebærer desuden midler til særlige aktiviteter på plejehjemmene og til en alternativ og sundhedsmæssig forsvarlig afholdelse af den årlige Musikfestival for plejehjemsbeboere i København.

Samtidig er parterne enige om at finansiere omkostninger i forbindelse med en kommende sikker genåbning for besøg fra pårørende på de københavnske plejehjem.

Ældreorganisation: En ambitøs plan

Sidst, men ikke mindst, er parterne enige om at yde støtte til ældreklubberne, som i nedlukningsperioden ikke har haft mulighed for at afholde vanlige aktiviteter og dermed også har oplevet et fald i medlemskontingenter.

Aftalen sikrer, at klubberne hjælpes økonomisk, hvis der er behov, samt at de støttes og vejledes i overvejelserne omkring en genåbning, der skal ske sundhedsmæssigt forsvarligt.

Planen bliver modtaget med stor begejstring hos landsorganisationen Danske Seniorer, der kalder den visionær. Seniorerne opfordrer andre kommuner til at følge Københavns eksempel, lyder det fra direktør Katrine Lester.

Katrine Lester er direktør i landsorganisationen Danske Seniorer. Hun er begejstret for den nye plan.
Katrine Lester er direktør i landsorganisationen Danske Seniorer. Hun er begejstret for den nye plan.
Foto: TV 2 Lorry

- Vi synes, det er en ambitiøs plan, og vi håber, at den vil inspirere andre kommuner. Det vigtige er, at den både tænker på ældre på plejehjem, i eget hjem og på seniorforeningerne, som er en vigtig del af de ældres liv og har brug for en håndsrækning i denne her tid, siger Katrine Lester til TV 2 Lorry.