Vejarbejde skaber farlige situationer for cyklister - nu tager kommune affære

Dele af cykelstien på Amagerbrogade skal afspærres på grund af vejarbejde. Kommunen har allerede forsøgt, men uden held.

Opdateret den 30. august klokken 15.18.

Amagerbrogade er i færd med at gennemgå en omfattende forvandling.

Den normalt så trafikkerede vej er gravet op og skal genanlægges, og det arbejde er nu gået ind i sin fjerde og sidste etape.

Som led i denne graves der for tiden på det, der før var cykelstier. Derfor blev cykelstierne på strækninger af Amagerbrogade afspærret fredag, og i stedet skulle cyklisterne køre ned ad sidegaderne, hvor der er bedre plads.

Men det var der mange cyklister, der ikke gad. I stedet valgte flere cyklister at benytte kørebanen.

 
 

Og det har ført til flere farlige situationer, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

- Det betød, at vi fik en masse cyklister ud på kørebanen sammen med bilisterne, hvilket skabte nogle meget farlige situationer, centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen Henriette Hall-Andersen.

Derfor valgte kommunen at åbne op for cykler på cykelstien igen allerede efter få timers afspærring fredag, men torsdag den 6. september forsøger kommunen sig igen med afspærringer.

Trafikvejledere indsættes

- Vi vil nu ændre skiltningen ved afspærringen, så det bliver mere tydeligt, at cykelstien er afspærret, og vi sørger også for, at der kommer trafikvejledere ud på stedet, som anviser omkørselsvejen for cyklisterne, siger hun. 

Omkørslen gælder for cyklister, der kører i retning mod Christianshavn, først på strækningen fra Hallandsgade til Liflandsgade frem til slut september og derefter på strækningen fra Liflandsgade til Englandsvej. Sidstnævnte afspærring træder i kraft ultimo september og varer ind til udgangen af november. 

Cyklister strækningerne skal vænne sig til skulle køre en lidt længere vej, men det er nødvendigt, lyder det fra centerchefen:

- Vi ville ikke afspærre, hvis det ikke var strengt nødvendigt. Men på netop denne strækning af Amagerbrogade kan vi ikke tage ansvar for sikkerheden, og derfor anmoder vi cyklisterne om at respektere afspærringen og bruge de ekstra fem minutter på at køre om ad sidegaderne.  

Hele anlægsarbejdet på Amagerbrogade forventes færdigt til november.