Ulykkestal: Københavnere kører galt på cykel - jyder i bil

Antallet af trafikulykker i København er faldet. Flertallet af ulykker i København har cyklister impliceret.

Vejdirektoratet har netop lagt sidste hånd på deres ulykkes-statistik for 2015. Og den viser et fald i antallet af ulykker med personskade i Københavns, Nordsjællands og Københavns Vestegns Politikredse. Og tallene viser samtidig, at særligt i København er cyklister en udsat gruppe. Her involverer mere end halvdelen af ulykkerne cyklister, mens billedet fra for eksempel Nordjylland er modsat - her udgør bilulykker mere end halvdelen af statistikken.

I hele landet har der været et fald i personskadeulykker. 3.334 kom til skade i 2015, mens der i 2014 kom 3.377 til skade. Der var et fald på 1 procent. Ser man længere tilbage var der 19 procent færre ulykker på landsplan i 2015 end i 2011.

-Ulykkesstatistikken er blandt andet en hjælp til at vurdere, hvor man kan komme længst med trafiksikkerhedsindsatsen i de forskellige landsdele, og hvilke områder man måske bør have særligt fokus på regionalt. Det er vigtigt, at vi fortsat samarbejder tæt med både kommuner og politi om at skabe sikre veje at færdes på, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling ifølge en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet.

Ulykker fordelt på transportform

Københavns politikreds dækker fire kommuner, og her bor der 13,1 procent af den samlede befolkning - men de tegner sig for 13,9 procent af det samlede antal ulykker. På Københavns Vestegn og i Nordsjælland tegner man sig for lidt færre ulykker end befolkningsandelen ellers skulle pege på. For eksempel dækker Nordsjællands politi 13 kommuner med i alt 10, 3 procent af den samlede befolkning. De tegner sig kun for seks procent af det samlede antal ulykker.

I København blev 9 personer i 2015 dræbt i ulykkerne.  På Københavns Vestegn var det ti personer, og i Nordsjælland mistede 16 personer livet.