Truede arter skal sikres mod byggeplaner på Amager Fælled

Internationalt beskyttede padder og den sjældne plante brændeskærm skal sikres før byudvikling.

Paddearterne spidssnudet frø og stor vandsalamander er internationalt beskyttede arter, som yngler om sommeren i lavvandede, lune vandhuller på dele af Amager Fælled.

Vandhullerne tørrer ofte  ud, og det forringer paddernes yngle- og levevilkår.

Fra mandag og cirka tre uger frem bliver eksisterende vandhuller oprenset, og der vil samtidig blive etableret nye vandhuller. 

Byudviklingen af området er årsagen til, at man nu vil sikre paddearterne. Det kan man læse i Københavns Kommunes fireårige udviklingsplan for "Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad".

Af hensyn til paddernes ynglesæson bliver arbejdet udført i vintermånederne. 

Når de nye vandhuller er etableret, vil bestanden af padder løbende blive overvåget for at sikre, at forbedringerne af paddernes leveforhold har effekt.  

Efter aftale med Københavns kommune bliver der samtidig forberedt et areal, hvor den sjældne plante "brændeskærm" skal flyttes hen. 

Arten, der har størst udbredelse i det sydøstlige hjørne af Amager Fælled, er blandt andet truet af tilgroning.

Samtidig vil det planlagte - og stærkt omdiskuterede - Amager Fælled Kvarter, som netop har skiftet navn til Ørestad Fælled Kvarter, gøre stort indhug i bestanden, fremgår det af kommunens udviklingsplan.

Det er ikke første gang, man forsøger at sikre den sjældne plante.

I 2004 blev brændeskærm med en vis succes omplantet og udsået. Men da man forsøgte at gøre det igen i 2012, udeblev succesen.

Lektor ved Biologisk Institut ved Købehavns Universitet, Hans Henrik Bruun, tror dog på, det har en pæn chance for at lykkes denne gang.

- Det er i hvert fald værd at undersøge, og det er det, vi er i gang med, siger han søndag til TV 2 Lorry.