Tidslinje: Så langt er byggeriet af Københavns nye metro nået

Hvor langt er byggeriet af hovedstadens nye metrolinje nået, og hvor meget mangler? Her kan du se alle milepælene siden arbejdet startede i 2002.

Arbejdet med hovestadens nye metrolinje har været i gang siden 2002. Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix

04:01

En milepæl i Cityringens metrobyggeri blev i dag markeret - da den sidste tunnelboremaskine blev trukket op fra dybet.

1 af 2

En af de helt store milepæle i konstruktionen af Københavns nye metrolinje blev i dag nået.

For fire år siden startede fire 100 meter lange og 800 tons tunge boremaskiner nemlig med at udgrave tunnellerne til den nye Cityring. 

I dag blev de så endelig færdige med at grave de 3,1 millioner tons jord op af undergrunden, som det har været nødvændigt at fjerne.

Det er en stor milepæl i historien over byggeriet af hovedstadens største anlægninsprojekt siden Christian IV anlagde Christianshavn i 1600-tallet. Men det er langt fra den eneste.

I tidslinjen nedenunder kan du se de største skridt i arbejdet på at få anlagt Cityringen, der svarer til at bygge en Storebælstbro under jorden.

Byggeriet kan forsinkes med over et halvt år

I øjeblikket satser Metroselskabet på at være færdige med Cityringen i 2019. Det er dog blot det seneste bud på, hvornår det nu forventes, at hovedstadens borgere kan stige ind i togene.

Opførelsen af Cityringen er nemlig flere steder gået i stå. En uenighed mellem Copenhagen Metro Team (CMT), Metroselskabets hovedentrepenør, og MT Højgaard, der er hyret af CMT til at belægge de nye perroner med fliser og gulve, har forsinket byggeriet.

Vores plan er fortsat at åbne i sommeren 2019. Hvis ikke det er muligt, så frygter vi en forsinkelse på syv måneder eller mere.

Henrik Plougmann Olsen, administrerende direkør for Metroselskabet

I øjeblikket bliver der intet arbejde udført på perronerne, da de to parter ikke kan blive enige om, hvem der er skyld i forsinkelsen.

Det kan i værste fald betyde forsinkelser på over et halvt år, fortalte Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen, til DR i Januar.

- Jeg tror bestemt, det er muligt at finde en løsning på problemet. Vores plan er fortsat at åbne i sommeren 2019, sagde han og uddybede.

- Hvis ikke det er muligt, så frygter vi en forsinkelse på syv måneder eller mere, sluttede han.

TV2 Lorry har i dag været i kontakt med MT Højgaard, der bekræfter, at arbejdet med fliser og gulve i dag stadig står helt stille.

Tidslinje over Københavns nye Metrosystem

2002:
Arbejdet med at planlægge den kommende metrolinje, Cityringen, begynder.

2005:
Staten, Københavns og Frederiksberg Kommune beslutter at anlægge Cityringen.

2007:
Lov om Cityringen vedtages i Folketinget. I løbet af 2007 og 2008 udarbejdes en VVM-redegørelse, der skal undersøge, hvordan det omkringliggende miljø bliver påvirket, både bygningsmæssigt og støjmæssigt. Samtidig afholdes der borgerhøringer.

2008:
Arbejdet med ledningsomlægninger og de arkæologiske udgravninger begynder.

2009:
Projektet for Cityringen godkendes af Transportministeren og sendes i udbud.

2011:
Der bliver underskrevet kontrakt med Copenhagen Metro Team, der skal bygge Cityringen, og Ansaldo STS, der skal levere togene. Etablering af byggepladser begynder, og anlægsarbejdet på Cityringens stationer går i gang.

2013:
Tunnelboringen starter og fortsætter indtil 2017. Tunnelboremaskinerne arbejder i døgndrift og borer i gennemsnit
15-20 meter i døgnet.

2014:
En revideret lov om Cityringen vedtages i Folketinget.

2016:
Arbejdet med at anlægge stationspladser og nye byrum går i gang. Der lægges skinner i de færdigborede tunneler.

2016-2018:
Stationerne indrettes med fliser, elevatorer og trapper med mere.

2017-2018:
Cityringens toge testkøres.

2019:
Cityringen åbner i juli 2019.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik