Sygeplejersker: Arbejdstiden sejler på Riget

Dansk sygeplejeråd er i gang med at kigge arbejdsforholdene på Rigshospitalet efter i sømmene, og de er langt fra tilfredse.

En strid er under opsejling på Rigshospitalet, fordi sygeplejerskerne blandet andet oplever alt for lange arbejdsdage. 

- Der er en arbejdsmiljølovgivning i Danmark, der skal overholdes, og det er der jo en grund til. For hvis vi arbejder alt for mange timer, bliver vi trætte. Der har været forhold her, hvor man har været meget belastede, fortæller Vibeke Westh, der er formand i Dansk Sygeplejeråd, til TV 2 Lorry. 

Hun frygter, at det går ud over patienterne, og derfor er der nu indkaldt til krisemøde den 23. maj mellem Dansk Sygeplejeråd, hospitalsledelsen og Region Nordsjælland. 

- Der forventer vi selvfølgelig, at vi får en aftale med regionen med henblik på at vores overenskomst fremadrettet bliver overholdt, siger formanden. 

Kedelig historik på hospitalet

Dansk sygeplejeråd er i gang med at kigge arbejdsforholdene efter i sømmene for de 4.600 sygeplejersker på Rigshospitalet, og de er langt fra tilfredse med, hvad de har set.

Mest grelt står det til med overholdelsen af regler for arbejdstid, oplyser man til TV Lorry. 

Det er langt fra første gang, at arbejdsforholdene på Rigshospitalet kritiseres. For godt et år siden fik fødegangen en rød smiley af Arbejdstilsynet på grund af for stort arbejdspres.

Klinikchefen for Rigshospitalets fødeafdeling forlod i november 2016 sit job på grund af, hvad han i medierne kaldte, ringe arbejdsforhold. 

I 2013 fik hospitalet også en såkaldt rød smiley af Arbejdstilsynet, som også gav en sur smiley i april 2015 for det psykiske afbejdsmiljø på stedet. 

Vægtplanlæggere på skolebænken

Rigshospitalets ledelse ønsker i dag ikke at udtale sig. Men TV2 Lorry er kommet i besiddelse af en mail sendt til alle afdelinger på hospitalet vedrørende sagen.

Her understreger hospitalsledelsen, at arbejdstidsregler og hvileregler skal overholdes, ligesom arbejdsmiljøloven skal overholdes.

Samtidig iværksætter Rigshospitalet et undervisningsforløb for alle vagtplanlæggere.

Kommer parterne ikke frem til en fælles løsning ved mødet, kan det ende i en såkaldt tvistsag, hvor Danske Regioner også må inddrages. 

- Jeg håber, at regionen besinder sig og anerkender, at de ikke har overholdt overenskomsten, og vi kan få en løsning på sagen her, lyder det fra Vibeke Westh.