Steghed metro udløser politisk hanekamp: "Han har fået hedeslag"

Dansk Folkeparti ville diskutere temperaturproblemerne i metroen. Det endte med en heftig duel mellem partiets ordfører og Metrobestyrelsens næstformand.

Det gik hedt for sig, da DF’s ordfører Finn Rudaizky ville diskutere sommerens tropetemperaturer i metroen på et møde torsdag i Københavns Borgerrepræsentation.

Finn Rudaizky åbnede ballet med en forespørgsel til overborgmester Frank Jensen (soc.dem) om, hvilke tiltag kommunen vil foreslå for at løse problemet med den steghede metro.

quote Der må være varmt herinde, siden DF’s ordfører har fået hedeslag.

Lars Weiss (soc.dem)

Det sker efter, at TV 2 Lorry og flere andre medier, henover sommeren har kunnet fortælle, at temperaturen har sneget sig op på mere end 30 grader i metrotogene, fordi de ikke har aircondition, men i stedet kører med et såkaldt ventilationssystem. Det har udløst en bølge af brokkerier fra metropendlerne, og deres talskvinde har været ude og kræve politisk handling fra Københavns og Frederiksbergs politiske repræsentanter i Metrobestyrelsen.

- Spørgsmålet om tropevarmen i metroen er en meget vigtig sag for de mange københavnere, herunder ældre og syge mennesker. Vi skal finde en vej frem til en løsning på de helt åbenlyse problemer, sagde Finn Rudaizky på mødet i Borgerrepræsentationen.

 
 
Foto: Københavns Kommune

- Det er helt fint, at der bliver udleveret vandflasker ved stationerne, men det er ikke en holdbar løsning, og derfor vil vi (DF, red.) presse på, at der kommer en løsning, der kan holde i længden. Passagerer i metroen skal ikke føle det som om, det er en sauna. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, sagde Finn Rudaizky,

Han vil have kommunens repræsentanter i metroselskabets bestyrelse til at sætte hårdere ind for at få problemet løst. Og fra talerstolen langede han ud efter Socialdemokratiets gruppeformand i Borgerrepræsentationen, Lars Weiss, der sidder som næstformand i Metroselskabets bestyrelse og er det ene af Københavns Kommunes to af bestyrelsens i alt ni medlemmer.

- Jeg er utrolig skuffet over, at han ikke har villet udtale sig, men i stedet henviser til formanden og bestyrelsen. Det bliver det jo ikke bedre af, sagde Finn Rudaizky.

Må have fået hedeslag

Forinden havde han rost Enhedslistens Charlotte Lund, som ligeledes sidder i Metroselskabets bestyrelse, men modsat Lars Weiss gerne har villet udtale sig til medierne – herunder TV 2 Lorry - omkring problemerne med de høje temperaturer i metroen, som hun har sagt, hun vil tage op med resten af bestyrelsen.

quote Det er som om, det er grebet ud af luften uden at ane en fis i en hornlygte.

Lars Weiss (soc.dem)

- Når man er valgt som medlem og ovenikøbet er næstformand i Metroselskabet, så må man gerne forholde sig til, dels hvad man synes om det, men ikke mindst også, hvilke konkrete forslag man vil stille for at komme det her til livs, sagde Finn Rudaizky henvendt til Lars Weiss.

Det fik prompte den socialdemokratiske gruppeformand op ad stolen og til at gribe ud efter mikrofonen.

- Der må være varmt herinde, siden DF’s ordfører har fået hedeslag, sagde Lars Weiss efterfulgt af en spids bemærkning om, at Finn Rudaizky er det eneste nuværende medlem af Borgerrepræsentationen, som i sin tid var med, da det blev vedtaget, at metrotogene ikke skulle have aircondition.

 
 
Foto: Københavns Kommune

Samtidig forklarede han, at han ikke havde villet udtale sig til pressen, da Metroselskabet har en forretningsorden, der siger, at den slags håndteres af bestyrelsesformanden og direktionen, medmindre andet er aftalt.      

- Det kan godt være, at DF’s ordfører synes, det er besynderligt at overholde indgåede aftaler. Men for mit vedkommende faldt det ganske naturligt. Det kan også være, det er derfor, jeg er socialdemokrat og ikke DF’er, sagde Lars Weiss.

"En billig gang på politikersnak"

Og så fortsatte den verbale ping pong ad flere omgange med Dansk Folkepartis veteran Finn Rudaizky.

- Det er en billig gang politikersnak at sige, at man selvfølgelig overholder indgåede aftaler. Hvem vil ikke gerne overholde politiske aftaler? Det behøver han ikke klandre eller beklikke Dansk Folkeparti for, sagde Finn Rudaizky, hvorefter han begav sig ud i en lektion om, at Lars Weiss som folkevalgt og politisk udpeget bestyrelsesmedlem burde tage bladet fra munden og give sin holdning til kende, når han bliver ringer op af stillet spørgsmål af journalister.

- Det kan ikke være rimeligt, at man er valgt som repræsentant her fra Borgerrepræsentationen, og man ikke har - og ikke kan - udtrykke en mening om, hvad der skal gøres ved den varme, når man ovenikøbet sidder i bestyrelsen som næstformand. Dér, mener jeg, at det må det være Socialdemokratiets opgave at gå ud og sige til bestyrelsen: ’Hør lige engang, vi har ganske vist nogle aftaler. Dem vil vi gerne overholde, men det må være rimeligt, at vi udtrykker almindelige synspunkter'. Det er det, vi er blevet valgt til af borgerne, sagde Finn Rudaizky.  

Men Lars Weiss holdt fast i, at han, på trods af at være næstformand i metrobestyrelsen, lader det være op til direktionen og bestyrelsesformand, Jens Neergaard Larsen, at besvare pressens spørgsmål.  

- Medmindre andet er aftalt, så overholder jeg det. Og hvis man gerne ville høre Socialdemokratiets holdning på rådhuset, så kan man tale med vores ordfører på området. Det, synes jeg egentlig, er en ordentlig og anstændig måde at håndtere sådan en sag på, sagde Lars Weiss.

- Jeg kan ikke udelade andet af det, Lars Weiis siger, end at det med at prioritere borgerne, der kører i metroen og har haft de her problemer, ikke bliver prioriteret særligt højt. Jeg synes sandelig, det er rigtigt dårligt svar, vi har fået, sagde Finn Rudaizky. En bemærkning, der tydeligvis gjorde Lars Weiss ophidset.

"Hvad i alvereden bilder han sig ind?"

- Nu må Finn Rudaizky holde op. At vi som Borgerrepræsentationens medlemmer, der sidder i Metroselskabets bestyrelse, ikke kærer os om københavnerne, der har valgt os ind, mener. Hvad i alverden bilder Finn Rudaizky sig ind? Og hvad i alverden bygger Finn Rudaizky det på? Det er som om, det er grebet ud af luften uden at ane en fis i en hornlygte om, hvad der sker på de her bestyrelsesmøder. Selvfølgelig overholder vi de regler og retningslinjer, der er for selskabets arbejde, sagde Lars Weiss, hvorefter de to herrer igen igen byttede plads på talerstolen.

- Det er korrekt, at jeg ikke ved, hvad der foregår på de bestyrelsesmøder, og der er jo heller ingen offentligt tilgængelige referater. Men det, som jeg tror, der ville interessere mange københavnere, er, hvad vil Lars Weiss tage af initiativer for at få løst problemet med tropevarmen i metroen, sagde Finn Rudaizky.

Det fik Lars Weiss til at påpege, at der skam ligger offentligt tilgængelige referater fra Metroselskabets bestyrelsesmøder selskabets hjemmeside. 

- Man må forvente, at når en ordfører stiller sig op og kommer med så hårde angreb, at man gider ulejlige sig bare en lillebitte smule med at sætte sig ind i, hvad fakta er. Men det tynger tilsyneladende ikke så voldsomt på Finn Rudaizkys skuldre, sagde Lars Weiss, hvorefter overborgmester og ordstyrer Frank Jensen lukkede dagsordenspunktet.

Ventilationssystem vil ikke sænke temperatur væsentligt

Forud for de to politikeres armlægning, havde Frank Jensen læst op af et notat fra Metroselskabet, hvor det bliver oplyst, at selskabet har fokus på, at det eksisterende ventilationssystem er slidt og skal udskiftes. Det er selskabets forventning, at det vil betyde øget udskiftning af luften på varme dage.

"Det vil dog ikke sænke temperaturen i metrotogene væsentligt", står der i notatet.

- Jeg har i den forbindelse anmodet Økonomiudvalget om at følge op på effekten af udskiftningen af ventilationssystemet. På den måde kan vi klarhed over, om udskiftningen giver bedre luft og dermed større passagertilfredshed på de varme dage, sagde Frank Jensen.

Af notatet fremgår det endvidere, at Metroselskabet tilbage i 1990’erne, da selskabet skulle etableres, valgte at indkøbe togsæt med et ventilationssystem frem for aircondition.  

Selskabet oplyser, at der normalt kun er 5 til 15 dage om året, hvor temperaturen er meget høj. Den resterende del af året ville et aircondition-system derfor ikke være i brug. Desuden vil vægten på togene blive forøget betydeligt og kræve ekstra energiforbrug. Aircondition i togene vil derfor være en væsentligt belastning for driftsøkonomien, som gør metroen mindre klimavenlig. Af samme årsag vil der heller ikke være aircondition i den nye cityring.

Vil følge op på udskiftning

Metroselskabet oplyser, at de under sommerens hedebølge iværksatte flere tiltag for at håndtere varmen. Der var indsat ekstra bemanding for at undgå, at driftsproblemer skulle standse togene i længere tid mellem stationerne, og i lufthavnen fik passagerene uddelt vandflasker, inden de stod på toget.

- Det er selvfølgelig anstrengende, når det har været over så lang en periode, at vi har de her tropetemperaturer i metroen, som Finn Rudaizky er inde på. Det har været en helt ekstraordinær situation i år. Og det er baggrunden for, jeg lægger vægt på, at metroselskabet selv har fokus på ventilationssystemet og står over for en udskiftning. Det er udskiftningen, vi vil følge op på. Om det forbedrer forholdene og brugertilfredsheden, som er helt afgørende.

Ifølge Metroselskabet har kundetilfredshedsmålinger, på trods af varmen henover sommeren, vist sig at være forsat høj, om end den er lavere end gennemsnittet for første halvår 2018.

"9 ud af 10 kunder var således tilfredse eller meget tilfredse med rejsen i metroen i juli. Målingen for juli viser en kundetilfredshed på 89 pct. Dette skal sammenlignes med en gennemsnitlig tilfredshed på 96 pct. for første halvår af 2018, og en tilfredshed på 94 pct. for juli året forinden (2017)," skriver selskabet i notatet.

Hele sommeren har københavnerne været utilfredse med temperaturen i metroen. Se mere her:

Passagererne i den københavnske metro er ved at smelte i hedebølgen. I dag tog Metroselskabet konsekvensen og delte vand ud til metropassagerer fra lufthavnen.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Politik

20200917-173607-L-1920x1277we

Ny undersøgelse afslører flere krænkelsessager med Frank Jensen

20191107-180758-5-1920x1280we

Partier kræver brev i fredningssag tilbagekaldt: "Retssikkerheden er på spil"

Lejlighed altaner

Det kan blive sværere at få en altan i København

luftfoto-hampelandskolen

Gale tal bag skolelukning: To borgere tvinger kommune tilbage til regnemaskinen

København

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere