Statusrapport: Hyper-populær omfartstunnel letter trafikpres

Bilisterne elsker Nordhavnsvej. Det viser en halvårlig statusrapport, der samtidig viser, at omfartsvejen har lettet trafikpresset markant på Østerbro.

Se hvor meget trafikken er lettet på udvalgte veje nederst i artiklen

I december 2017 åbnede den nye Nordhavnsvej, der skulle afhjælpe massive trafikproblemer på Østerbro.

Nu, præcis et halvt år efter åbningen, viser trafiktællinger, at både bydelen og bilisterne har taget godt imod den nye rute.

Det fremgår af nye trafiktællinger og rejsetidsmålinger fra området, som Københavns Teknik- og Miljøforvaltning har lavet.

På selve Nordhavnsvej, som af mange kendes som Nordhavnstunellen, kører der hver dag over 22.000 køretøjer, mens der i weekenden kører mellem 11- og 12.000 biler.

Siden åbningen den 18. december 2017 har næsten 2,8 millioner bilister benyttet vejen.

FAKTA

- Med Nordhavnsvej har vi fået lettet trafikpresset generelt på Østerbro, og vi får nu en stor del af biltrafikken, herunder især den tunge trafik, ledt væk fra Østerbro og direkte ud på motorvejen igennem en tunnel, så beboerne skærmes for udstødning og larm, siger centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Steffen Rasmussen, og tilføjer:

- Det er en fordel for alle – både for bilisterne, som kommer hurtigere frem, men i høj grad også for de bløde trafikanter og beboerne på Østerbro. 

Mindre trafik og kortere rejsetid er gevinst for borgere på Østerbro

Det er særligt trafikken på Strandboulevarden, Strandvejen og Tuborgvej, som er faldet markant.

I dag er der hele 29 procent færre biler på Strandvejen, på Strandboulevarden 23 procent færre biler, og Tuborgvej har 21 procent færre biler. De tre veje har i samme periode oplevet et massivt fald i mængden af tung trafik.

Nordhavnstunellen har samtidig afhjulpet en stor del af den trafik, som tidligere gik gennem boligkvarterer på Østerbro. Ifølge kommunens egne tal har særligt Sejrøgade og Øster Allé oplevet et fald i trafikmængden på op mod tyve procent. 

Den store lettelse af trafikken giver samtidig kortere rejsetider, når man skal ind i byen nordfra. 

Mens det fra Tuborgvej til Strandvejen er blevet 19 procent hurtigere at komme frem, er tallet over dobbelt så højt, når man ser på Strandvejens fortsættelse mod Jagtvej.

På den strækning lyder rejsetidsbesparelsen på 42 procent i forhold til tidligere.

 
 
Foto: Københavns Kommune