Smart løsning: Havvand køler luften hos virksomheder i Ørestad

Med kulde fra havvandet giver et ny fjernkølingsanlæg store virksomheder og institutioner valget om et miljøvenligt indeklima.

På Københavns havnefront åbner en stor luge i fortovet sig langsomt. To cyklister suser forbi og kigger forundret.

Jakob Thanning, Chef for fjernkøling hos HOFOR går hen imod åbningen, der afslører en trappe direkte ned i et rum under kajen.

- Under havnefronten har vi en havvandsledning og en havvandsinstallation. Vi bruger det i køleprocessen til det store fjernkølesystem, der strækker sig fra Indre by, omkring Ingerslevsgade og nu helt ud til Ørestad, siger han.

quote Vi kan erstatte gamle, og ofte slidte køleanlæg. Det skaber plads inde i bygningerne eller uden på. Og så kan man få en tagterasse på sit tag i stedet for.

Jakob Thanning, Chef for fjernkøling, HOFOR

Fjerde fjernkøleanlæg i København

På hjørnet af Vejlands Allé og Fælleddiget ligger en organisk, rundet træbygning.

Et par gartnere er i gang med at lægge jord og grus ud til stier rundt om bygningen, der umiddelbart ser lidt lukket ud.

Det er HOFORs nye fjernkøleanlæg, der ved hjælp at kulden fra havvand skal føre kold luft ind til store bygninger i Ørestad.

Bygningens pumpesystem kan erstatte el-slugende aircondition-anlæg og andet køling hos både store institutioner og store virksomheder. Og det er inspireret af det velfungerende fjernvarmesystem.

Den første fjernkølecentral under Københavns gader blev indviet i 2013. Dengang var det en glad overborgmester, Frank Jensen, der kunne fortælle:

- Her kan vi reducere energiomskostningerne med 70 procent, så det er også en god forretning for kunderne.

Kunderne var dengang Københavns Rådhus og store virksomheder tæt på Rådhuspladsen.

Magasin bruger også systemer, og cirka 4.000 hotelværelser køles ned på varme dage af systemet.

Miljøvenlig aircondition og kysse bænke

- Kom med ned og se, siger Jakob Thanning, Chef for fjernkøling hos HOFOR.

Vi følger ham ned ad en lang, oplyst trappe og gennem en kort gang.

I et stort rum under kajen står en kæmpe, gul pumpe og store rør fører havvandet videre.

Havvandet transformeres til kold luft.

Det føres frem gennem kæmpe rør til store virksomheder og institutioner, der kan køle deres bygninger på en CO2-besparende måde.

Systemet bruger næsten ingen el. Og så er der også en anden fordel, fortæller Jakob Thanning.

- Vi kan erstatte gamle, og ofte slidte køleanlæg. Det skaber plads inde i bygningerne eller uden på. Og så kan man få mere plads indenfor eller en tagterasse på sit tag i stedet for det gamle airconditionsanlæg, siger han.

Ude på Vejlands Allé kommer der ikke bare nye stier og grøn bevoksning op ad fjernkøleanlægget.

Der skal også sættes kyssebænke op langs de små kanaler, der løber mellem HOFOR og det nye anlæg.

HOFOR sender køling ud til ejendomme og erhvervsbygninger med et stort kølebehov via et system af rør i jorden. De fleste steder produceres kølingen med hjælp fra havvandet i Københavns Havn, og der er behov for ganske lidt strøm til at pumpe vandet rundt. Fjernkøling kan derfor nedsætte CO2-udledningen gevaldigt i forhold til traditionelle kølesystemer
HOFOR sender køling ud til ejendomme og erhvervsbygninger med et stort kølebehov via et system af rør i jorden. De fleste steder produceres kølingen med hjælp fra havvandet i Københavns Havn, og der er behov for ganske lidt strøm til at pumpe vandet rundt. Fjernkøling kan derfor nedsætte CO2-udledningen gevaldigt i forhold til traditionelle kølesystemer
Foto: Gottlieb Paludan Architects