Slut med at stille politikerspørgsmål om private sager

Efter tidligere borgmester Anna Mee Allerslevs sager vil Københavns Kommune begrænse politikernes ret til at stille spørgsmål.

Københavns Kommune vil begrænse politikernes muligheder for at stille politikerspørgsmål om sager, hvor de selv er part. Det skriver BT.

I en redegørelse fra Miljø- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune til Ombudsmanden om tidligere radikale beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslevs sager fremgår, at kommunen vil udarbejde nye retningslinjer for politikernes spørgsmål.

- Forvaltningen er af den opfattelse, at man bør overveje at begrænse adgangen til at stille politikerspørgsmål i situationer, hvor det pågældende medlem er part i den sag, der spørges ind til, og forvaltningen er vidende herom, således at forvaltningen, efter at spørgsmålet er indkommet som et politikerspørgsmål, henviser spørgsmålet til at blive besvaret som en almindelig borgerhenvendelse, står der i redegørelsen.

Skal sikre tilliden 

Ifølge forvaltningens skrivelse skal de nye retningslinjer sikrer tilliden til Københavns kommune.

- Denne afgrænsning af adgangen til at stille politikerspørgsmål, vil kunne sikre den fortsatte tillid til forvaltningen, da den vil indebære, at borgere og politikere i sammenlignelige situationer behandles ens, skriver Miljø- og Teknikforvaltningen.

Ligeledes vil kommunen have embedsmændene til at holde nøje øje med om politikere stiller spørgsmål til sager, de har en interesse i.

- Desuden bør det overvejes, om det skal indskærpes, at embedsværket altid skal være særligt opmærksomt på processen omkring og udfaldet af en konkret sag i de tilfælde, hvor et medlem, som stiller politikerspørgsmål til en sag, af andre årsager har en særlig interesse i sagen, men hvor medlemmet hverken er part i den pågældende sag eller er afskåret fra at stille spørgsmål som følge af fortrolighed. Dette for at undgå risikoen for, at der efterlades et indtryk af, at sagen har haft en anden gang og/eller udfald som følge af medlemmets spørgsmål til sagen, skriver Miljø- og Teknikforvaltningen.