Slut med nationale test til de små

Landets største kommune vil droppe de udskældte nationale test og afskriver dem som styringsredskab.

Det skal være slut med nationale test til det mindeste børn. I hvert fald i København og hvis de københavnske politikere kommer igennem med deres beslutning. 

København vil nemlig søge om at blive fritaget fra de udskældte nationale test, som skal måle elevernes faglige niveau i udvalgte fag.

Borgerrepræsentationen har stemt for at søge om at blive fritaget og har desuden besluttet, at de skal droppes som styringsredskab i landets største kommune.

- De er simpelthen for fejlbehæftede. Der er gennemført en ret omfattende undersøgelse af førende forskere inden for feltet i Danmark, som siger, at de er for upræcise, siger Knud Holt Nielsen (EL), der er medlem af børne- og ungdomsudvalget.

Enhedslisten står bag det fælles forslag, som hele rød blok og Alternativet stemte for.

quote De er simpelthen for fejlbehæftede.

Knud Holt Nielsen (EL)

Testene viser forkert og giver usikre resultater ifølge to forskere, der står bag en undersøgelse af de nationale test.

De nationale test blev indført i 2010 og måler elevernes faglige niveau i blandt andet dansk og matematik.

Elever i folkeskolerne skal gennem ti test i løbet af deres skoletid. De varer 45 minutter per gang og tages på en computer. Prøverne er adaptive, så sværhedsgraden justeres løbende, alt efter om eleven svarer rigtigt eller forkert på spørgsmålene.

quote Vi har også besluttet, at vi ikke vil bruge testresultaterne til at styre de københavnske skoler.

Knud Holt Nielsen (EL)

Men forskere har kritiseret dem, og siden har flere kommuner søgt om at blive fritaget. Men København går skridtet videre.

- Vi har også besluttet, at vi ikke vil bruge testresultaterne til at styre de københavnske skoler. Fremover kan resultater af nationale test ikke danne grundlag for krav, påtaler, sanktioner eller lignende overfor skoler eller skoleledere, siger Knud Holt Nielsen.