Retsstrid giver blinkende gadelygter

Københavns Kommune har stævnet leverandøren af et parti lamper, som blev leveret i 2012. 1080 gadelamper i København lyser ikke, som de skal

Nogle blinker, nogle lyser kun halvt og nogle lyser slet ikke. Der er kort sagt problemer med et større antal gadelamper spredt ud over Københavns kommune.  

Det drejer sig om 1080 lamper, der ikke fungerer, som de skal. De er placeret rundt omkring i byen, det er altså ikke en enkelt bydel, det er gået ud over.

Teknik- og Miljøforvaltningen i København har siden fejlene blev opdaget bedt leverandøren om at udbedre fejlene. Dette er endnu ikke sket og derfor har Købenahvns kommune stævnet leveradøren sidste år.

- Eftersom det er mere end 1000 lamper, ud af en bestilling på 2300, der er defekte, så har vi vurderet, at der er noget galt med den serie, så vores krav er, at samtlige 2300 lamper bliver udskiftet med nye.  

Københavns Kommune har været nødt til at hænge nye armaturer og gamle københavnerlamper op,  som midlertidig erstatning på de mest kritiske steder, d.v.s. ved lyskryds og og på strækninger, hvor der har været flere defekte lamper på samme sted. 

 -Vi gør, hvad vi kan for at afhjælpe de steder, hvor der er trafiksikkerhedsudfordringer eller hvor borgere henvender sig på grund af utryghed. Der løser vi så problemet og det har vi gjort ca. 200 steder. Men der er stadig mere end 1000 lamper, der ikke fungerer tilfredsstillende, siger centerchef i Teknik- og Miljørforvaltningen Steffen Rasmussen. 

Grunden til at sagen trækker ud er, at der endnu ikke er placeret et ansvar mellem leverandøren og den producent som har fremstillet lamperne. Det er leverandøren Eltel Network, der har kontrakt med Københavns Kommune, men det er lampeproducenten Louis Poulsen, der har fremstillet lamperne.

Københavns Kommune forventer at retssagen går i gang i løbet af foråret.

Hvis man som borger oplever defekte lamper,  skal man  henvende sig til Citelum, som står for driften af Københavns gadebelysning.  Det kan ske på vagttelefonen: 38 88 24 24 .