Pressede jordemødre flygter fra det offentlige

Jordemødrenes arbejdspres går blandt andet ud over sikkerheden for fødende, skriver Avisen.dk.

Travlhed, arbejdspres og psykiske belastninger får jordemødre til at flygte fra det offentlige.

Det skriver Avisen.dk, som har talt med Jordmoderforeningen. 

Her kalder man stigningen for mærkbar og begrunder flugten med det høje arbejdspres på mange hospitaler. 

Man har ikke de præcise tal, men man anslår, at der nu er cirka 50 jordemødre ansat i privat lægepraksis og cirka 100 jordemødre, der på anden vis er beskæftiget i det private. Alt i alt er der cirka 2.700 jordemødre i Danmark.

Arbejdspres går ud over sikkerhed

Avisen.dk og Ugebrevet A4 har gennemgået Arbejdstilsynets tilsynsrapporter for landets sygehuse og hospitaler i perioden fra januar 2016 til september 2017. 

Her fremgår det, at der i alt er uddelt syv påbud til fødeafdelinger- og klinikker i perioden. Herunder tre til Obstetrisk Klinik på Rigshospitalet blandt andet på grund af for stor arbejdsmængde, tidspres, store følelsesmæssige belastninger og manglende psykisk førstehjælp til de ansatte. 

Ansatte fortæller, at de er gået grædende hjem fra arbejde, og at man har døjet med hukommelsessvigt og hovedpine.

I Arbejdstilsynets tilsynsrapporter fremgår det desuden, at jordemødrene på Obstetrisk kliniks fødeafdeling ofte måtte bøje retningslinjerne på grund af travlhed.

Riget: Vi har ansat flere hænder

Det er blandt andet sket ved, at jordemødrene stik imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger har ladet gravide, der er gået 12 dage over termin (den forventede dato for fødslen), vente yderligere på at blive sat i gang med fødslen, skriver Avisen.dk.

Rigshospitalets fødeafdeling oplyser til Avisen.dk, at der siden 2016 er igangsat flere initiativer for at forbedre arbejdsmiljøet.

Der er ansat flere medarbejdere på fødegangen, arbejdet med at optimere arbejdsgange samt sat fokus på håndtering af traumatiske hændelser. Desuden er sygefraværet på under 3 procent, lyder det. 

Fødende bus kørte på tværs af København

TV 2 Lorry har tidligere berettet, at den ledende klinikchef på Rigshospitalets fødeafdeling, Morten Hedegaard, opsagde sin stilling i 2016, fordi han ikke kunne arbejde under de økonomiske rammer. 

I februar 2017 startede Jordemoderforeningen en kampagne, der skulle gøre opmærksom på det stigende arbejdspres. Her omdannede man Københavns mest travle bus til en fødende kvinde, som spredte ben, når midterdørene åbnedes

- I dag bliver omkring 25-30 % af alle fødsler sat i gang, og dermed varer arbejdet med en fødsel i flere døgn, skrev foreningen dengang i en pressemeddelelse.

- Samtidig har især de accelererede forløb med tidlig udskrivelse og de mere omfattende dokumentationskrav og IT udfordringer givet langt flere opgaver til det kliniske personale på både fødegangene og de tilstødende afdelinger.