Postgrunds-top ubeboelig: Bygherre vil have teknik og arkitektur

Skorstensrøg gør, at de øverste 17 meter af et højhus på Postgrunden ikke kan bruges til beboelse. Det er dog tænkt ind i planen af bygherren.

De gamle bygninger på Postgrunden er godt i gang med at blive revet ned. Og snart vil flere højhuse skyde op på den omdiskuterede grund. Den højeste af bygningerne bliver en 115 meter høj beboelsesejendom.

Der er bare ét problem. De øverste 17 meter i højhuset kan slet ikke bruges til beboelse.

Røgen fra H.C. Ørstedværket godt to kilometer væk kan nemlig ramme bygninger på Postgrunden. Derfor må der kun være beboelse op til 98 meter.

- Det er jo sådan, at når vi projekterer i så stort et byområde, som Postgrunden bliver, så vil der være ting, vi opdager i processen. Det er helt naturligt. Det, finder vi ud af, er, jævnfør lokalplanen. Der er en høringsperiode og VVM-redegørelse. Der bliver vi gjort opmærksom på, at der er den her røgproblematik. Og den indarbejder vi selvfølgelig, siger Robert V.S. Nellemann, ejendomsudviklingsdirektør i Danica Pension, der er bygherre på projektet, til TV 2 Lorry. 

Røg fra H.C. Ørstedværket betyder at den øverste del af det højeste højhus på Posthusgrunden er ubeboelig

Bygningen er berammet til boliger

I lokalplanen, som blev vedtaget i Københavns borgerrepræsentation i december, er det pointeret, at der skal tages højde for, at udendørs opholdsarealer bliver placeret under kote 98 – altså 98 meter over havets overflade. 

Alligevel er bygningen på 115 meter i lokalplanen udlagt til beboelse.

Bygherren Danica kommer efter eget udsagn til at overholde lokalplanen og bygger ikke boliger over 98 meter.

Om højhuset præcist rammer 115 meter eller 112, ved Danica ikke endnu. Bygningen bliver dog over 110 meter, da der skal være plads til andet end boliger.

- Når du bygger et boligtårn, så er der et behov for, at der er teknikarealer ovenpå disse boliger. Der er behov for en afslutning af boligerne. Der er behov for teknik for at servicere elevatorskakte, og så er der ikke mindst behov for, at vi laver en flot arkitektonisk afslutning, siger Robert V.S. Nellemann.