Politisk aftale sikrer plads til alle Københavns børn

Partierne bag København Kommunes budget for 2018 fordeler nu ubrugte penge fra 2017

Foto: Claus Bech - Ritzau Scanpix

Københavns Kommune er i øjeblikket presset på børneområdet, hvor der især er mangel på pladser i daginstitutioner.

Derfor indgik budgetpartierne på Københavns rådhus onsdag en aftale, der sikrer en række nødvendige kapacitetsudvidelser på børneområdet, hvor der blandt andet bliver frigivet midler til i løbet af de næste to år at åbne i alt 64 nye børnegrupper (á 12 vuggestuebørn/22 børnehavebørn) for at leve op til garantien om pasning højst fire kilometer fra hjemmet. Aftalen ligger i den såkladte overførsels-sag, hvor politikerne fordeler midler fra ået før, som ikke er brugt.

Læs også Akut pladsmangel: Forældre skal betales for at droppe vuggestuen

Aftalen vækker glæde hos Sundheds- og Omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF).

- Det er meget utrygt ikke at vide, hvor ens barn skal gå i vuggestue eller om man overhovedet får en plads. Den utryghed har alt for mange børnefamilier gået rundt med. Jeg er glad for, at vi nu kan bygge endnu flere daginstitutioner, så der er pladser til de københavnske børn, udtaler hun i en pressemeddelelse.

To nye skoler på vej

Derudover kommer der også til at ske investeringer på skoleområdet, så der bliver ekstra skolespor.

Mens der i dag er ca. 53.000 børn i den skolepligtige alder 6-15 år, vil antallet stige med ca. 19.000 i løbet af de kommende 20 år.  

På skoleområdet er der blandt andet sat penge af til at planlægge to nye skolespor på Nørre Fælled Skole og Blågård Skole. Samt til at sikre to grunde, der skal rumme to fremtidige folkeskoler: Én i Kødbyen og én ved Torveporten i Valby.

Læs også Ghettoplan kan føre til lukning af børnehaver og vuggestuer

Ligeledes er der midler til at etablere 98 nye specialskolepladser til et stigende antal elever med ADHD og autisme, så pladserne kan stå klar ved indgangen til skoleåret 2018/19.

Nørrebro skal have et løft

Udover børne- og skoleområdet er partierne enige om, at pengene også skal bruges på at give Nørrebro og Nordvest et tiltrængt løft. Der er i alt sat 147 millioner kroner af til forskellige projekter, skriver Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i en pressemeddelelse.

Her er der blandt tale om en skybrudssikring af Hans Tavsens Park, der samtidig med at regnvandet ledes i Peblingesøen, skaber et grønt byrum.

Læs også Borgmester frygter statsadministration: Men stemte selv for budget

Desuden skal der ses nærmere på en trafiksikring af Stefansgade, der er plaget af hastig gennemkørende trafik, mens der skal ske en finansiering af Nordvest-passagen, der skal lede folk ind i Mjølnerparken og skabe liv, handel og tryghed. 

- Enhedslisten har i aftalen prioriteret indsatser, der vil løfte vores udsatte byområder, udligne forskellene og øge sammenhængskraften i byen. Med investeringer i Nordvestpassagen og et løft af området ved Hans Tavsens Park og Korsgade skaber vi grobund for, at flere mennesker færdes og opholder sig i områderne, hvilket skaber øget tryghed og et bedre fællesskab, udtaler Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Samtidig er der også sat penge af til:

- Finansiering af Kampsportens Hus ved Nørrebro Station, der ellers er finansieret af private fonde.
- Kommunal medfinansiering til et nyt svømmebad på Papirøen.
- Planlægning af fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station for at få bus-kaos væk fra Ingerslevgade.
- Et beløb til at undgå forringelser på byens herberger og krisecentre.
- En ny elevator på plejecentret Slottet og en ny pakkemaskine til maden fra et kommunalt storkøkken, der leverer flere tusinde måltider dagligt til københavnerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik