Politiklagemyndighed sigter endnu en anklager i hashsag

To kvindelige anklagere er nu sigtet i sag om stillingsmisbrug og pligtforsømmelse.

Politiklagemyndigheden har rejst sigtelse mod endnu en anklager for misbrug af stilling og pligtforsømmelse i forbindelse med en hashsag fra Christiania.

- Status på sagen er nu, at vi har sigtet to personer, siger Kirsten Dyrman, direktør i Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Tilbage i januar valgte DUP at rejse sigtelse mod en erfaren kvindelig anklager. Det skete, i forbindelse med at anklageren var indkaldt til en afhøring, der drejede sig om anklagemyndighedens ageren i forbindelse med en stribe af retssager rettet mod hashmiljøet på Christiania.

En erfaren anklager

Den anklager, som nu er blevet sigtet, er ifølge Ritzaus oplysninger endnu en erfaren kvindelig anklager.

Sagen begyndte at rulle i fjor. En gruppe forsvarsadvokater fik under en ankesag i Østre Landsret mistanke om, at politifolk, som skulle ind og vidne i landsretten, var blevet instrueret lidt for nøje af anklageren.

Sagen har været sat på pause lige siden.

Ved et retsmøde i Østre Landsret i efteråret blev mailkorrespondance mellem anklageren og flere politifolk fremlagt. Mailsene indeholdt instrukser til politifolkene, som skulle vidne i retssagen.

Bestemte hvem, der skulle udpeges

Blandt andet blev de tilsendt et dokument med titlen "De gode svar". Anklageren har i en mail skrevet navnet på en mistænkt, som hun mente, politifolkene skulle udpege på en overvågningsvideo.

Udpegningen skulle vel at mærke ske, når overvågningsvideoen blev afspillet i retten - altså foran dommere og domsmænd. Og efter alt at dømme var det nøjagtig, hvad der skete.

I en landsretsdom i en anden sag i hashsagskomplekset står der nemlig, at et politividne i en overvågningsvideo udpegede den mistænkte, som blev nævnt i mailen.

Fjernet fra sagen

Disse er blot et par blandt en række eksempler på et samarbejde mellem politifolk og anklagemyndighed, som muligvis har været i strid med reglerne.

Statsadvokaten i København valgte i efteråret at fjerne anklageren fra sagen og bad i den forbindelse DUP om at undersøge sagen.

Forsvarsadvokat Hugo Steinmetz forudsagde tilbage i november, at sagen ville eksplodere i omfang, når der blev kradset i overfalden.

Og mindst seks andre anklagere bliver da også efterforsket i sagen. De blev i efteråret beskyttet af et navneforbud, som Retten i Aarhus valgte at nedlægge.

Nu er det op til Statsadvokaten

Og nu er sagen altså vokset igen, i og med at DUP har valgt at rejse endnu en sigtelse.

En sigtelse kan rejses, når en person "med rimelig grund" er mistænkt for at have begået noget strafbart.

Næste skridt vil være stillingtagen til, hvorvidt der skal rejses tiltale. Det bliver i denne sag formentlig op til Statsadvokaten i Viborg, da Statsadvokaten i København er part i sagen.

Statsadvokaten i Viborg kan vælge at rejse tiltale, hvis man vurderer, at der er tilstrækkelige beviser til at få den sigtede dømt i retten. /ritzau/