Politikere siger nej tak til at omdanne sekssporet vej til grønt område

Et snævert flertal på Rådhuset vendte tommelfingeren nedad til indstillingen om at omdanne Strandboulevarden fra sekssporet vej til to spor med bredt, grønt område.

Beboerne langs den sydlige del af Strandboulevarden på Østerbro bør indstille sig på, at udsigten til en sekssporet vej forbliver.

Det står klart, efter et smalt flertal i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har forkastet et forslag om at omdanne området fra Nordre Frihavnsgade til og med Fridtjof Nansens Plads fra seks vejbaner til to og i stedet anlægge en lang, grøn park.

- Jeg synes helt klart, det er en dårlig beslutning. Det lå lige til højrebenet at lave et grønt område her i stedet for asfalt, ikke mindst fordi beboerne i området selv har efterspurgt det, siger SFs Klaus Mygind, der havde stillet forslaget.

Med fire stemmer for og fem stemmer imod blev forslaget stemt ned.

For dyrt, mener S

Medlemmer fra SF, Alternativet og Enhedslisten stemte for forslaget, mens Socialdemokratiet, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte imod.

Radikale Venstre udlod at stemme.

- Socialdemokratiet stemte ikke for indstillingen, da der i Budget 2019 blev afsat 21,4 millioner kroner til blandt andet at etablere en cykelsti på Strandboulevarden. Det skitserede forslag er hele 36,6 millioner dyrere end det allerede gældende projekt, siger Marcus Vestager, der er et af Socialdemokratiets to medlemmer i udvalget.

Det er allerede vedtaget, at Strandboulevarden skal indsnævres med et enkelt spor på hver side for at gøre plads til anlægningen af cykelstier på hver side af vejen. Dette vil koste 21,6 millioner kroner.

Øverst ses tværsnit af de nuværende trafikforhold på Strandboulevarden. Nederst ses forslaget, der lige nøjagtigt ikke blev vedtaget.
Øverst ses tværsnit af de nuværende trafikforhold på Strandboulevarden. Nederst ses forslaget, der lige nøjagtigt ikke blev vedtaget.
Foto: Københavns Kommune

Frigade versus 195 parkeringspladser

I det nu forkastede projekt var der lagt op til, at Strandboulevarden, der lige nu har to kørespor og en vognbane til parkering på hver side af en midterrabat med træer, skulle laves om til blot at have i alt to vognbaner, cykelstier på hver side og grønt område der, hvor der tidligere var vejbaner i nordgående retning.

- Beboerne i området går glip af et grønt område, hvor der var lagt op til, at boligforeningerne på Strandboulevarden selv fik lov til at udvikle dem. En del af vores forslag var, at beboerne ville få en såkaldt frigade, hvor de selv skulle stå for at udforme byparken. Det var det, de selv efterlyste på et stort borgermøde sidste efterår, siger Klaus Mygind.

SF’s forslag stod til at koste alt i alt 58 millioner kroner og ville betyde, at 195 parkeringspladser ville blive nedlagt, mens 18 træer i midterrabatten skulle fældes.

- Hvis vi gik videre med det skitserede projekt, ville det være nødvendigt at fælde 18 platantræer, som har stået der siden år 1900. Det er gamle træer, og vi synes, at det ville være ærgerligt at fælde dem, ligesom mange af beboerne i området værdsætter Strandboulevardens særlige karakter, som blandt andet skyldes de gamle platantræer, siger Socialdemokratiets Marcus Vestager.

I 2016 blev der foretaget fremkommelighedsanalyser, der viste, at trafikken på Strandboulevarden ville være i stand til at kunne håndteres med en enkelt vognbane i hver sin retning. Dog påpeger rapporten, at nedlæggelsen af de 195 parkeringspladser ville føre til ekstra søgetrafik i sidegaderne.

Netop nedlæggelsen af parkeringspladserne lader til at være det springende punkt for De Konservative og Liberal Alliances medlemmer.

- Vi ønsker at løse parkeringsproblemerne på Østerbro, og derfor vil vi ikke være med til at nedlægge 195 yderligere parkeringspladser på Østerbro. Med det stigende indbyggertal og øget færdselsbehov ønsker vi ikke at indskrænke Strandboulevarden - vi frygter at det vil presse mere trafik ned i sidegaderne, hvor der er tæt beboet, udtalte de to medlemmer fra partierne i en fælles protokolbemærkning.

For den nordlige del af Strandboulevarden fra Nodre Frihavnsgade til Løgstørgade er der allerede vedtaget og igangsat et skybrudsprojekt med grønt areal og cykelsti. Det projekt forventes afsluttet i 2021.