Overblik: De værste drabssager med livstidsdomme

Siden 1971 er omkring 60 personer blevet idømt livstidsdomme for mord i Danmark. Over halvdelen af sagerne stammer her fra vores område.

Københavns Byret skulle i dag tage stilling til, hvorvidt morderen Naum Conevski skulle prøveløslades og hjemsendes til Makedonien efter at have afsonet 33 år i Danmark.

Naum Conevski fik efter et dobbeltdrab på to unge mænd og voldtægter af flere forskellige kvinder den strengeste straf, vi har herhjemme: Livsvarigt fængsel.

Siden politimorderen Palle Sørensen blev benået efter 33 års fængsel tilbage i 1998, er straffeloven blevet ændret, således alle livstidsfanger får genovervejet deres sag efter 12 års afsoning.

I gennemsnit sidder livstidsfanger i fængsel i 17 år, og Naum Conevski er med sine 33 år den længstsiddende nuværende fange. Byretten besluttede, at han fortsat skal afsone sin dom i Danmark.

Vi bringer her et overblik over alle livstidsdomme for mord i Danmark siden 1971.

Livtidsdomme for mord i hovedstadsområdet: