Østsjællands Beredskab får København som vagtcentral

Når borgere omfattet af Østsjællands Beredskab efter nytår ringer 112, bliver udrykningskøretøjerne håndteret af Københavns Brandvæsen. Københavns tilbud er bedst og billigst.

Beslutningen er taget efter et forsøg på at samle alle kommunerne under en samlet vagtcentral i Region Sjælland, inklusiv de tre kommuner, som traditionelt har hørt under København (Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj).

Parallelt har Østsjællands Beredskab undersøgt en anden løsning med Københavns Brandvæsen som vagtcentral. I forvejen betjener Københavns brandvæsen flere af kommunerne i det fælles beredskab.

Da der foreløbigt ikke er enighed om en mulig fælles vagtcentral omfattende samtlige kommuner på Sjælland, har bestyrelsen i Østsjællands Beredskab nu besluttet at indgå en treårig kontrakt med København.

- Jeg er rigtig glad for det valg, der er truffet, fordi vi dermed kommer til at indgå i et stort og meget professionelt fagligt miljø. Det helt afgørende er borgernes tryghed, og den oplevelse de får, når de ringer efter hjælp, siger beredskabsdirektør Lars Robetjé i en pressemeddelelse.

Målet er desuden at opnå en effektivisering, når der etableres større, fælles vagtcentraler.