Omfattende besparelser rammer rengøringen på skoler og i børnehaver

Københavns Kommune foretager en større besparelse på rengøringsområdet på skoler, børnehaver og vuggestuer. Flere mister jobbet, mens mange skal gå ned i tid.

Skoler, børnehaver, vuggestuer og andre børn- og ungeinstitutioner i København bliver ramt af omfattende besparelser på rengøringsområdet.

Mens børn, lærere og pædagoger fremover vil opleve, at lokalerne får en hurtigere og mindre grundig rengøring, så er det især rengøringspersonalet, der vil mærke den kommunale besparelse.

De får nemlig mindre tid til at udføre deres arbejdsopgaver, mens 40 rengøringsassistenter står til en fyreseddel, og omkring 380 skal gå ned i timeantal og dermed løn.

Det er blandt konsekvenserne af en spareøvelse med fire tiltag, som Københavns Kommune er i færd med at udrulle på blandt andet skoler, daginstitutioner og fritidstilbud for at spare 46,8 millioner kroner.

quote Det vil uden tvivl gå ud over kvaliteten i rengøringen

Mimi Bargejani, næstformand i KLS

I FOA, der er fagforening for størstedelen af rengøringsassistenterne, mener man, at kommunens besparelser vil føre til mindre renlige forhold på skolerne og daginstitutionerne.

- Det vil uden tvivl gå ud over kvaliteten i rengøringen, siger Mimi Bargejani, næstformand i Kommunale Lønarbejdere i Storkøbenhavn, der under fagforeningen FOA organiserer rengøringsassistenterne i Københavns Kommune.

- Det er en virkelighedsfjern skrivebordsbeslutning. Rengøringsassistenterne presser allerede sig selv, og jeg tror ganske enkelt ikke, der er nogle skoler og institutioner, som synes, den rengøring, de har nu er tilstrækkelig, siger hun.

Borgmesteren på området mener dog, at der ikke er grund til at frygte for renligheden.

- Trods effektiviseringer og besparelser er det forvaltningens opfattelse, at der fortsat kan opretholdes et godt rengøringsniveau med god hygiejne i vores skoler og institutioner. Det nye serviceniveau for rengøring er udregnet med afsæt i, hvilket niveau der er i andre kommuner, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen fra Socialdemokratiet i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Får svært ved at leve af indkomsten

Linda Djurhuus er rengøringsassistent og arbejder på et dagtilbud på Østerbro. Siden varslingerne blev sendt ud i starten af februar, har hun mærket, hvordan stemningen på arbejdspladsen er blevet anspændt.

quote Vi går rundt og har ondt i maven for tiden. Flere af mine kollager har det ikke godt med varslingerne hængende over hovedet

Linda Djurhuus, rengøringsassistent

- Vi går rundt og har ondt i maven for tiden. Flere af mine kollager har det ikke godt med varslingerne hængende over hovedet. De sover ikke godt. De spiser ikke. De har ikke lyst til at gå på arbejde, men det gør de alligevel, siger hun.

Hun blev for nylig varslet om, at hun skal gå fra en ansættelse på 35 timer om ugen til 29,5 timer – et varsel, der dog senere er blevet trukket tilbage idet, hun er tillidsrepræsentant. Hun er heldig, erkender hun, for andres varslinger er blevet opretholdt og er af mere omfattende karakter.

- Jeg har en kollega, som gør rent i en administrationsbygning. Hun har normalt 37 timer, men nu vil kommunen skære hende ned til 22 timer. Det kan hun slet ikke klare sig for. Hun har børn, hun skal forsørge. Den indkomst vil hun ikke kunne leve af, siger Linda Djurhuus.

(Arkivfoto) Undervisningslokaler på skolerne i København skal fremover rengøres på kortere tid efter kommunale besparelser.
(Arkivfoto) Undervisningslokaler på skolerne i København skal fremover rengøres på kortere tid efter kommunale besparelser.
Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Visker 11 procent af rengøringensbudgettet

Som led i det budget, borgerrepræsentationen vedtog i efteråret, bliver rengøringsområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen reduceret væsentligt.

Besparelsen på 46,8 millioner kroner svarer til, at 11 procent af de penge, der tidligere var til rådighed til at holde eksempelvis klasseværelser og børnehaver rene, nu spares væk.

Den 1. februar sendte Københavns Kommune et varsel ud til 557 rengøringsassistenter. Her blev de informeret om, at de står til skulle gå ned i timeantal og dermed løn.

quote Vores dygtige rengøringsmedarbejdere står i en svær situation. Det er jeg meget ked af

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen

Efter forhandlinger med fagforeningerne FOA og 3F er dette dog blevet ændret til 40 afskedigelser og omkring 380 vilkårsændringer, hvor de enkelte rengøringsassistenter overgår til en ny ansættelse med færre ugentlige timer.

Borgmesteren på området beklager over for medarbejderne, men hæfter sig ved, at de nye tal trods alt er lavere end det, der først blev varslet.

- Vores dygtige rengøringsmedarbejdere står i en svær situation. Det er jeg meget ked af. Men jeg er trods alt glad for, at forvaltningen og de faglige organisationer nu arbejder med at lande en model, som sikrer flest mulige fuldtidsstillinger, udtaler børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen.

Ifølge en orientering fra Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune skal fyresedlerne og kontraktændringerne udrulles i løbet af februar og marts måned.

Samtidig betyder besparelserne, at de rengøringsassistenter, der fortsætter i jobbet, får mindre tid til at udføre deres arbejdsopgaver, fremgår det i et notat til Børne- og Ungdomsudvalget, der beskriver de fire effektiviseringsmanøvrer.

Kommunens forvaltning mener nemlig, at rengøringspersonalet har for meget tid til rådighed til at gøre rent. Derfor iværksættes nye tidskvoter, hvor medarbejderne fremover får mindre tid til at gennemføre rengøringen.

Fagforening: Kommunen glemmer virkeligheden

Kommunens besparelsesmanøvre har fået fagforeningerne FOA og 3F til at råbe vagt i gevær. Her er de overbevist om, at kommunens besparelser vil føre til et dårligere arbejdsmiljø, og at kvaliteten i rengøringen vil forringes.

quote Arbejdsmiljøet bliver ringere. Folk oplever allerede nu, at mængden af arbejdsopgaver ikke harmonerer med den tid, de har

Mimi Bargejani, næstformand i KLS

Mimi Bargejani, næstformand i Kommunale Lønarbejdere i Storkøbenhavn, der under FOA organiserer rengøringsassistenterne i Københavns Kommune.
Mimi Bargejani, næstformand i Kommunale Lønarbejdere i Storkøbenhavn, der under FOA organiserer rengøringsassistenterne i Københavns Kommune.
Foto: FOA

- Arbejdsmiljøet bliver ringere. Folk oplever allerede nu, at mængden af arbejdsopgaver ikke harmonerer med den tid, de har. Der er ingen tvivl om, at folk skal løbe hurtigere. Der vil være en tendens til, at den enkelte skal presse sig for at overholde tidsnormerne. Det vil føre til flere sygemeldinger, fordi folk bliver stresset, siger Mimi Bargejan fra FOA.

- Jeg tror desværre også, det vil føre til mere sygdom blandt børn og andet personale, fordi rengøringen bliver mindre jævnlig og udført hurtigere.

I forvaltningens beskrivelser af effektiviseringsforslagene fremgår det blandt andet, at rengøringspersonalet indtil nu har haft for meget tid til rådighed til at udføre arbejdsopgaverne. Derfor er der ifølge forvaltningen flere millioner, der kan hentes ved at indføre strammere tidskvoter for rengøringsopgaverne.

- Vi køber slet ikke den præmis. De glemmer den virkelighed, rengøringsassistenterne bliver mødt af. Der er virkelig nogle embedsmænd i kommunen, der burde tage ud og gøre rent og mærke det her på egen krop og så fortælle os, at man sagtens kan nå det med de nye tidskvoter, siger Mimi Bargejan.

Borgmester: Vi er nødt til at foretage effektiviseringer

Fra Rådhuset forklarer børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen fra Socialdemokratiet, der har ønsket at besvare TV 2 Lorrys henvendelse skriftligt, at serviceloftet er årsagen til besparelserne.

- Når vi skal spare på rengøring, så skyldes det, at Københavns Kommune skal overholde regeringens budgetlov. Den sætter et stramt loft for, hvor mange penge kommunerne må bruge på service til borgerne.

- Det betyder, at vi i Børne- og Ungdomsforvaltningen hvert år skal passe og undervise flere børn for de samme penge. Derfor er vi hvert år nødt til at foretage effektiviseringer. Her prioriterer vi så vidt muligt at holde det nære arbejde med vores børn og unge fri for besparelser. Det betyder, at vi blandet andet ser på rengøring, skriver Jesper Christensen.

Hvad med hygiejnen?

Rengøringsassistenten Linda Djurhuus har 25 års jubilæum i kommunen til næste år. Derfor havde hun tænkt sig at fortsætte i jobbet, uanset om hun var blevet nedsat i timeantal.

quote Jeg er glad for, det ikke er mig, der skal gå i skolerne eller arbejde på et kontor, hvor der kun bliver gjort rent én gang om ugen

Linda Djurhuus, rengøringsassistent

Hun gruer dog for den arbejdsgang, der venter hende og hendes kollegaer, når kommunens effektiviseringer føres ud i livet.

- Vi vil ikke kunne nå den rengøring, vi kunne før. Det her kommer til at betyde, at børnene vil blive syge. Personalet vil blive syge. I vuggestuerne vil forældrene få syge børn med hjem, og så bliver forældrene syge. Man kan jo ikke være bekendt at have børn på et beskidt gulv. Altså, hvor bliver hygiejnen af i tiltagene?, siger Linda Djurhuus.

- Jeg må sige, at jeg er glad for, det ikke er mig, der skal gå i skolerne eller arbejde på et kontor i administrationen, hvor der kun bliver gjort rent én gang om ugen.

Her er de fire tiltag, der skal spare 46,8 millioner på rengøring på skoler og institutioner